Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

November

Information till vårdnadshavare om vår verksamhet under pandemin

Som ni alla sannolikt vet har vi åter fått en kraftig ökning av antalet smittade i samhället. Läget är allvarligt och för att minska smittspridningen har Folkhälsomyndigheten bland annat infört lokala allmänna råd i Stockholms län som en ytterligare skärpning av de tidigare rekommendationerna.

I Sverige har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat att skolor och förskolor ska vara öppna trots pandemin. Skälet till det är att verksamheten är viktig för barns lärande och barns psykiska och fysiska hälsa. Dessutom står barn och ungdomar för en liten andel av covid-19-fallen. Barn smittar andra i lägre utsträckning än vad vuxna gör och skolan har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Men detta betyder förstås inte att skolan och förskolan inte drabbas av smitta. Enligt smittskyddslagen ska den som insjuknat i covid-19 informera dem som kan ha blivit utsatta för smitta. Om den smittade personen vistats i förskolan eller skolan kan rektor bli ombedd att hjälpa till att förmedla informationen vidare till de berörda. Enligt Region Stockholm är det de direkt berörda som ska informeras och den smittade har rätt att vara anonym. Så om en rektor skickar ut en riktad information till vissa handlar det alltså inte om att försöka mörka att det finns smitta i verksamheten utan om att rektor följer anvisningarna från Region Stockholm.

Avslutningsvis vill jag säga att vi inom Nackas kommunala skolor och förskolor löpande bevakar händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Våra skolor och förskolor är öppna och vi anpassar vår verksamhet på olika sätt för att minska smittspridningen och vara en del av lösningen.

Med vänlig hälsning

Einar Fransson
Produktionsdirektör och ansvarig för Nackas kommunala skolor och förskolor

Sidan uppdaterades: