Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

December

Råd till elever och vårdnadshavare på Nacka gymnasium i samband med fjärr- och distansundervisning 201207-210106

I den situation vi nu befinner oss i, när regeringen har tagit beslut om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet, är det viktigt att skola, elev och vårdnadshavare arbetar tillsammans för att skapa goda förutsättningar för studier. Nedan följer råd för att upprätthålla och skapa goda studievanor.

Bibehåll dygnsrytm och struktur

 • Tänk att en skoldag hemma ska efterlikna en skoldag i skolan.
 • Gå upp på morgonen och behåll morgonrutinerna.
 • Logga in 10 min innan dagens första lektion börjar.
 • Stäng av alla sociala medier när du studerar.
 • Ta pauser och raster, som under en vanlig skoldag. Gå gärna ut och ta frisk luft under en längre rast. Ät regelbundet under dagen.
 • Lägg in rörelse/motion i din vardag.
 • Vid skoldagens slut: gå igenom schemat för morgondagen.
 • Kom ihåg att sova 8-10 timmar varje natt.

Arbeta för en god studieteknik

 • Skapa en arbetsplats där det går att koncentrera sig, som exempelvis vid ett skriv- eller köksbord. Tänk på att ta bort distraktioner i din närhet.
 • Skapa en övergripande planering för skolveckan. Använd gärna denna mall för studieplanering: https://bit.ly/396h131 (ladda ner för skrivbar version). Oavsett vilken mall som används, fysisk kalender eller digital, är det viktigt att skapa en struktur för skolveckan. Börja med att gå igenom ämne för ämne. Prioritera därefter bland uppgifterna. Lägg in deadlines och examinationer i planeringen. Skriv in när respektive uppgift ska genomföras. Schemalägg också tid för återhämtning.
 • Utbildningsradion har lagt ut ett antal filmer som stöd vid studier hemma: https://bit.ly/2WCJxa8
 • Vid frågor kring en specifik kurs kontaktas respektive lärare. När det gäller generella frågor kring studiesituationen kontaktas mentor. Om ni har frågor eller funderingar kring ovanstående råd: kontakta gärna oss i elevhälsan. Våra kontaktuppgifter finns på Nacka gymnasiums hemsida.

Med vänliga hälsningar,
Elevhälsan vid Nacka gymnasium

Sidan uppdaterades: