Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Augusti

Anpassningar med anledning av Corona, ht-21

Vi ser fram emot att välkomna nya och gamla elever till Nacka gymnasium och höstterminen 2021. Det är viktigt att vi kommer ihåg att allt ännu inte är som vanligt och att vi måste hjälpas åt att förhindra smittspridning.

Utgångspunkten för vår planering är Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, Skolverkets stödmaterial och uppdatering av mittläget i regionen (Smittskydd Stockholm). Vi följer utvecklingen i samhället och på skolan noga under hösten och har beredskap för att förändra våra åtgärder vid behov.

Förhållningssätt

För att hindra smittspridning uppmanas alla med symtom på covid-19 att stanna hemma och testa sig för pågående infektion. Det gäller även om man är vaccinerad. I väntan på testsvaret ska man stanna hemma, undvika nära kontakter med andra och tvätta händerna ofta. Här kan du läsa mer om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

 • Tvätta händerna ofta och undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Håll avstånd och undvik onödig fysisk kontakt.
 • Följ schemat för lunchtid för att begränsa antalet personer i matsalen och matsalskön. Tvätta eller sprita händerna noga innan du tar mat.
 • Undvik att samlas i grupper i korridorer under raster. Gå gärna utomhus vid längre raster.

Vad gäller för elever som stannar hemma med milda symptom?

 • Eleven sjukanmäler sig som vanligt.
 • Lärarna säkerställer att tillräcklig information om lektionens innehåll finns på Google Classroom för att eleven ska kunna följa planeringen.
 • Om möjligt ges eleven möjlighet att följa lektionen via Google Meet.

Anpassningar i skolans verksamhet

 • Vi begränsar aktiviteter som samlar många människor eller innebär att vi får externa besökare.
 • Vi har fasta vikarier på skolan, för att undvika att det kommer in nya personer i verksamheten.
 • Under vårterminen kommer undervisning bedrivs utomhus, i exv. idrott, där det är möjligt.
 • Handsprit ställs ut på platser där många passerar, såsom entréer, bibliotek och matsal.
 • En översyn av lokalerna har gjorts för att säkerställa så god framkomlighet som möjligt, exv. i biblioteket, matsal och korridorer.
 • Schemat har justerats för att minimera förflyttningar och trängsel i korridorer.
 • Lärarna har instruerats att analysera vilka undervisningssituationer som kan bidra till smittspridning och, t.ex. undvika närkontakt.
 • Utvecklingssamtal och liknande möten med föräldrar hålls på distans, via Teams. Vid mycket känsliga samtal bör mötet ske på skolan eller per telefon.

Information och kommunikation

Information till elever och vårdnadshavare ges på mentorstider och löpande via SchoolSoft.

Det är viktigt att alla följer händelseutvecklingen och håller sig informerade om eventuella förändringar av Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Sidan uppdaterades: