Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är nyfiken på hur världen runt dig fungerar. Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du tänker kritiskt, resonerar logiskt, löser problem och gör systematiska iakttagelser.

Undersök och förstå naturen

Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Du lär dig att använda modern teknik och utrustning, men också att värdera olika typer av källor och avgöra om påståenden är vetenskapliga eller inte. Matematik 4 är obligatoriskt och du kan välja Matematik 5 som programfördjupning.

Flera lärare har en forskarutbildning och har därför breda kontaktnät och mycket god insyn i aktuell forskning. Du får lyssna på föredrag av aktiva forskare och göra studiebesök på universitet och företag. På så sätt får du relevanta kunskaper och en inblick i vilka möjligheter som naturvetenskapsprogrammet och framtiden öppnar för dig.

Bioteknik - brottslingar och bakterier

Undrar du hur man kan binda en brottsling till brottet med hjälp av ett hårstrå? I kursen Bioteknik, som är en obligatorisk fördjupningskurs, ingår bland annat en kriminalteknisk undersökning där du med hjälp av olika typer av avancerade DNA-analyser tar reda på vem som är brottslingen.

Du lär dig sterilteknik, identifiering av bakterier och att testa om bakterierna du har odlat fram är resistenta mot antibiotika. Du kommer också att få modifiera genetiskt material och överföra det till olika celler.

Sidan uppdaterades: