Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Är du intresserad av människor, mänskligt beteende och din egen personliga utveckling? Då är detta utbildningen för dig!

Den spännande människan

På inriktningen Beteendevetenskap får du kunskap om vad som formar och påverkar människor. Du lär dig att förstå och förklara ditt eget och andras beteende. Under utbildningens gång kommer du att fördjupa dig i områden som mänskliga rättigheter, kriminalitet, utanförskap, makt, globalisering, konflikter och konflikthantering. Du får möta gästföreläsare, göra studiebesök och arbeta praktiskt och kreativt för att förstå människans beteenden.

Inriktningen ger dig en god grund för fortsatta studier vid universitet och högskola. Du får en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning, men också möjligheten att utveckla dig själv – och din förståelse för andra.

Kommunikation och ledarskap

Vi lever i en global värld, där kunskap om olikheter och olika slags perspektiv är extra betydelsefull. Vi studerar hur samspelet mellan människor ser ut i olika sociala sammanhang, kulturer och grupper. Genom presentationer och samtal utvecklar du din egen kommunikation.

I kursen Ledarskap och organisation lär du dig att motivera och inspirera andra till delaktighet och utveckling, genom att analysera och utveckla din egen ledarskapsförmåga. Kunskaper om kommunikation och ledarskap blir en viktig tillgång i ditt framtida yrkesliv.

Psykologi och sociologi

Genom att fördjupa dig i psykologi lär du dig olika sätt att förstå och förklara människans beteende, känslor och tankar. Vi går också igenom människans livsvillkor, utveckling och psykiska hälsa. Vilken roll spelar arv och miljö? Hur påverkas människan av sociala sammanhang och medier?

Ämnet sociologi ger en bredare bild av hur människa och samhälle samverkar och hur beteenden formas av exempelvis kön, ekonomi och sexualitet. Kurserna utvecklar din förmåga att använda och värdera olika teorier och experiment. Du ökar din självkännedom, men får också insikter i andra människor och deras livssituation.

Vill du veta mer?

Inriktning Beteendevetenskap

Nacka gymnasium 15:28

Sidan uppdaterades: