Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Är du intresserad av vad som händer i Sverige och världen? Lär dig att analysera samhället utifrån historiska, ekonomiska och samhällsvetenskapliga perspektiv!

Vi lever i en föränderlig värld

För att förstå de stora sammanhangen måste vi förstå de små. Därför har vi ett särskilt fokus på kommunal och nationell politik. Kunskaper om hur samhället har sett ut, hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera ger dig ett viktigt försprång inför vidare studier. Goda kunskaper om andra länder och kulturer är en merit för framtiden.

Undervisningen är inte bara teoretisk – du får också tillfälle att göra undersökningar av olika slag. Du arbetar projektinriktat med stort eget ansvar och tränar dig i att pröva samhällsvetenskapliga metoder och att skriva vetenskapliga rapporter.

Under ditt första år gör du två dagslånga studieresor kopplade till svensk historia – en under hösten och en under våren. Under ditt tredje år, inom ramen för gymnasiearbetet, väljer du att fördjupa dig mer i samhällskunskap eller historia – en chans att verkligen förbereda dig inför högskolans vetenskapliga skrivande.

Nacka Ungdomsparlament

Vi har inlett ett djupare samarbete med Nacka kommun och driver ett ungdomsparlament, där du får möta och arbeta med politiker. Tillsammans med elever från andra gymnasieskolor i kommunen tar du fram förslag till förbättringar och förändring i Nacka kommun. I parlamentet tränar du upp din förmåga att debattera och argumentera, något som är grundläggande för all politisk och vetenskaplig kommunikation.

Efter gymnasiet

Inriktningen Samhällsvetenskap öppnar dörren för högskolestudier i många olika ämnen. Det kan leda till yrken som ekonom, journalist, jurist, informatör eller socionom. Utbildningen ger djupa kunskaper om det globala samhället och tillgång till de verktyg som krävs för att du ska utvecklas till en aktiv samhällsmedborgare, väl medveten om din möjlighet att påverka världen.

Vill du veta mer?

Inriktning Samhällsvetenskap

Nacka gymnasium 10:05

Sidan uppdaterades: