Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lyckat klassföräldramöte

Årets klassföräldramöte ägde rum under förra veckan. NMKFF styrelseordförande Fredrik Nygren öppnade mötet och berättade om hur föräldrar hjälper föräldrar för deras barns musikverksamhets bästa. Naturligtvis var alla klasser representerade. NMK har i varje klass fyra barns båda föräldrar som är klassföräldrar under ett läsår.

Efter information från NMKFF, musikkoordinator Lena Ingels och från alla konsertgeneraler började grupperna med klassföräldrar att fylla i läsårets diverse blanketter för konsertarbeten som gäller för hela läsåret. Därefter fick man tid att planera lite klassvis egna aktiviteter.

Åk 8 resegrupp passade på att träffa åttornas klassföräldrar för att berätta om reseprojektarbetet som nu ska intensifieras.

Vi vill tacka alla närvarande för en lyckad kväll.

Sidan uppdaterades: