Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Antagning

Eleverna antas till Nacka Musikklasser genom provsjungningar.

Går ditt barn i årskurs 3 och är intresserad av Nacka Musikklasser?

Välkommen till NMKs informationskväll om antagningsprov till åk 4 i Järla skolas matsal 4 nov 2020 kl. 18:30
Ett möte för de sökande barnen, och deras föräldrar, som vid mötet ges en klar bild av vad de kommer att vara med om vid proven och förståelse för hur det kan vara att gå i Nacka Musikklasser.

Går ditt barn i årskurs 6 och är intresserad av Nacka Musikklasser?

Onsdagen den 27 januari 2021 välkomnar vi dig som vårdnadshavare med ditt barn till en kombinerad informationskväll med Öppet hus på Eklidens skola (högstadie).

Välkomna att se vår skolmiljö, träffa representanter för vår musikklassverksamhet och skolans övriga verksamhet.

Gör en provsjungning hos oss på Nacka Musikklasser

Går ditt barn i årskurs 3 detta läsår?

Här kan du anmäla ditt barn (senast 13/12) 2020 för provsjungning inför nästa läsår (årskurs 4) 2021/2022: Anmäl här

Går ditt barn i årskurs 4-8 detta läsår?

Här kan du löpande anmäla ditt barn för provsjungning och intresseanmälan: Anmäl här
Genom att göra ovan anmälan så ges du möjlighet till provsjungning om vakant plats uppstår.

Allmän information om intresseanmälan samt vakanta platser

  • Notera gärna att intresseanmälan till NMK är giltig under ett år och måste därefter återaktualiseras.
  • NMK fyller inte eventuellt uppkomna vakanser under åk 6 och inför åk 9

Välkommen titta på elevfilm om NMK

Länk till elevfilmen

Skolval och Provsjungningar inför åk 7 

Observera att vid skolval till åk 7, i slutet av januari, bör de vars barn inte redan går i NMK-verksamhet bortse från att lägga val på Nacka Musikklasser. Efter att alla åk 6 nuvarande NMK-elever samtidigt gjort sitt skolval och vi får eventuell vakant plats bjuder vi in intresseanmälda elever till antagningsprov. De antagna efter detta prov gör sedan ett formellt byte av skola. Provmomenten är de samma som inför åk 4 förutom att gruppmomentet utgår. (Läs nedan om antagningsprovets olika moment)

.

Provsjungningar till innevarande skolår åk 4-8
NMK anordnar provsjungningar om vakant plats uppkommer under skolåret. Provmomenten är de samma som inför åk 4 förutom att gruppmomentet utgår.

Skulle det uppkomma vakanser i åk 5 och 8 används i första hand reservlistan efter antagningsprov till åk 4 och 7

Skulle det saknas godkända sökanden på reservlista från dessa tidigare provsjungningar kan NMK komma att bjuda in till ny provsjungning

NMK fyller inte eventuellt uppkomna vakanser i åk 6 och 9

Antagningens delar

Provsjungningarna inför åk 4 äger i regel rum under vecka 2
Gruppinformationstillfället blir alla sökande kallade till innan man gör sitt individuella prov.
De flesta sökande blir kallade till två olika dagar under provperioden

Hur går antagningen till?
De anmälda kallas till antagningsprov. Minst två lärare lyssnar på den sökande. Provresultatet protokollförs. Målman får skriftligt besked om barnet antas/ placerats som reserv eller inte kan antas efter detta provtillfälle. Besked om intagning till åk 4 meddelas innan 1 februari då skolval ska göras.

Hur går inträdesprovet till?
Provet består av två delar, ett informationstillfälle i elevgrupp och ett individuellt prov.
Inom det individuella sjunger eleven två sånger, gör ett gehörsprov och får gestalta en iförväg hemskickad text.

Gruppmomentet består av;
Provinformation där man också rent praktiskt och tillsammans i grupp går genom delar av det individuella provet.
De sökande får sjunga tillsammans i grupp under ledning av en musiklärare. Man ges möjlighet att se en av våra musiksalar, träffa musiklärare och förhoppningsvis får man en känsla av verksamheten. Gruppen består av ca 20 sökande elever.
(Gruppmomentet tar ca: 20 minuter)

Individuella provet består av
:

Två sångprov
Eleven sjunger två sånger, en obligatorisk och en sång efter eget val.
Obligatorisk sång är "Nu tändas tusen juleljus". Den obligatoriska sången sjungs alltid till ackompanjemang i F-dur eller G-dur.
Eventuellt kan vi komma att spela till din egen valda sång. Vill du få ett riktigt ackompanjemang ska du ta med noter i önskad tonart.
(Det individuella provet tar ca: 15 minuter)

Gehörs- och gestaltningsprov

  1. Eleven sjunger första frasen på "Blinka lilla stjärna" från olika givna starttoner.
  2. Tonträffning. Eleven sjunger toner som ges från pianot, ungefär som "Följa John"
  3. Särskilja toner i olika ackord. Läraren spelar ett ackord med tre toner, eleven ska sjunga tonerna uppifrån och ner.
  4. Härma rytmer genom knackning
  5. Härma några korta melodislingor
  6. Gestalta/läsa en kortare text som eleven fått hemskickad och kan förbereda hemma. (endast för prov till åk 7-9)

Sidan uppdaterades: