Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Antagning

Eleverna antas till Nacka Musikklasser genom provsjungningar.

Går ditt barn i årskurs 3 och är intresserad av Nacka Musikklasser?

Välkommen till NMKs informationskväll om antagningsprov till åk 4 den 9 nov 2022 kl. 18:30
Ett möte för de sökande barnen, och deras föräldrar, som vid mötet ges en klar bild av vad de kommer att vara med om vid proven och förståelse för hur det kan vara att gå i Nacka Musikklasser.

Går ditt barn i årskurs 6 och är intresserad av Nacka Musikklasser?

Skolval och Provsjungningar inför åk 7

Går ditt barn i årskurs 6 och vill göra en provsjungning inför årskurs 7? Nacka Musikklasser bjuder in till provsjungning onsdagen den 26 april för eventuella vakanta platser till årskurs 7. Varmt välkommen att göra din intresseanmälan!

Observera att vid skolval till åk 7, bör de vars barn inte redan går i NMK-verksamhet bortse från att lägga val på Nacka Musikklasser. Efter att alla åk 6 nuvarande NMK-elever samtidigt gjort sitt skolval och vi får eventuell vakant plats bjuder vi in intresseanmälda elever till antagningsprov. De antagna efter detta prov gör sedan ett formellt byte av skola. Provmomenten är näst intill de samma som inför åk 4 förutom att den obligatorisk sången istället är Uti vår hage vid provsjungning till åk 7. (Läs nedan om antagningsprovets olika moment)

Att göra ett färdighetsprov till Nacka Musikklasser

Går ditt barn i årskurs 3 detta läsår?

Här kan du anmäla ditt barn senast 11/12 2022 för antagningsprov inför nästa läsår (årskurs 4) 2023/2024: Anmäl här

Går ditt barn i årskurs 5-8 detta läsår?

Här kan du löpande anmäla ditt barn för provsjungning och intresseanmälan: Anmäl här
Genom att göra ovan anmälan så ges du möjlighet till provsjungning om vakant plats uppstår.

Allmän information om intresseanmälan samt vakanta platser

  • Notera gärna att intresseanmälan till NMK är giltig under ett år och måste därefter återaktualiseras.
  • NMK fyller inte eventuellt uppkomna vakanser under årskurs 6 och 9.

Välkommen titta på elevfilm om NMK

Länk till elevfilmen

Provsjungningar till innevarande skolår åk 5-8

NMK anordnar provsjungningar om vakant plats uppkommer under skolåret. Provmomenten är de samma som inför åk 4 förutom att gruppmomentet utgår.
Skulle det uppkomma vakanser i åk 5 och 8 används i första hand reservlistan efter antagningsprov till åk 4 och 7
Skulle det saknas godkända sökanden på reservlista från dessa tidigare provsjungningar kan NMK komma att bjuda in till ny provsjungning

Hur går antagningen till?
De anmälda kallas till antagningsprov. Minst två lärare lyssnar på den sökande. Provresultatet protokollförs. Målman får skriftligt besked om barnet antas/ placerats som reserv eller inte kan antas efter detta provtillfälle. Besked om antagning till åk 4 meddelas via mail den 20 januari. Skolvalsperioden i Nacka kommun inför kommande läsår är öppen från den 16 januari till den 6 februari. Skolplacering meddelas av Nacka kommun den 9 mars.

Det individuella provet består av

Två sångprov
Eleven sjunger två sånger, en obligatorisk och en sång efter eget val.
Obligatorisk sång är "Nu tändas tusen juleljus". Den obligatoriska sången sjungs alltid till ackompanjemang i F-dur eller G-dur.
Eventuellt kan vi komma att spela till din egen valda sång. Vill du få ett riktigt ackompanjemang ska du ta med noter i önskad tonart.
Det individuella provet tar ca: 10 minuter.

Gehörs- och gestaltningsprov

  1. Eleven sjunger första frasen på "Blinka lilla stjärna" från olika givna starttoner.
  2. Tonträffning. Eleven sjunger toner som ges från pianot, ungefär som "Följa John"
  3. Särskilja toner i olika ackord. Läraren spelar ett ackord med tre toner, eleven ska sjunga tonerna uppifrån och ner.
  4. Härma rytmer genom knackning
  5. Härma några korta melodislingor

Sidan uppdaterades: