Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Länkar

Nacka Musikklasser finns vid Järla och Eklidens skolor. Vi samarbetar med andra musikklassverksamheter, med Sveriges främsta konserthus och även internationellt.

Några länkar:

Järla skola

Vid Järla skola finns NMK mellanstadium

Eklidens skola

Vid Eklidens skola finns NMK högstadium

Berwaldhallen

NMK har anlitats till Berwaldhallens stora Luciakonsert sedan 1991

Stockholms konserthus

NMK har anlitats av Konserthuset för deras mycket populära scenisk/musikaliska föreställning "Barnens julkonsert" sedan 2012

National Youth Musical Theatre

Åk 9 har deltagit i en veckas workshop utanför London under ett antal år tillbaka

Dieselverkstaden

På Dieselverkstaden har NMK givit många sceniska föreställningar med åk 6

Nacka musikskola

NMK har en gemensam historia soim knyter oss samman och vi fortsätter vårt samarbete även in i framtiden

Sidan uppdaterades: