Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om den ämnesdidaktiska dagen

Här har vi samlat svar på några frågor som vi tror kan dyka upp i samband med att inbjudan skickas ut till alla lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Jag funderar på att anmäla intresse att dela med mig av min egen undervisning och egna erfarenheter. Hur funkar det?


Svar:

Vårt motto är att ”Våga göra – våga dela” och syftet med den här dagen är att skapa ett tillfälle att dela med sig av erfarenheter och kunskaper ämneskollegor emellan. Innehållet kan vara hämtat från din egen undervisning, exempelvis metoder du testat, projekt du genomfört eller artiklar du skrivit. Även om ditt arbete/projekt har några år på nacken kan det vara intressant och relevant.

Du anmäler ditt intresse via det anmälningsformulär som skickas ut till alla lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem den 10 augusti. Det finns en ämnesarbetsgrupp för varje ämne som ansvarar för att sy ihop programmet för dagen. De kommer att ta emot din intresseanmälan och återkomma till dig för att stämma av kring innehåll, upplägg och om det finns utrymme att presentera under dagen. Om du har särskilda önskemål, t.ex. att genomföra en workshop, är det bra om du förtydligar det i din intresseanmälan.

Här hittar du en förteckning över vilka som ingår i ämnesarbetsgrupperna.

Hur anmäler jag mig?


Svar:

Den 10 augusti kommer en inbjudan att skickas ut via e-post till alla lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem med en länk till detta anmälningsformulär.

Kostar det något?


Svar:

Den ämnesdidaktiska dagen är en gemensam kompetensutvecklingsdag för alla lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Deltagandet är kostnadsfritt.

Jag undervisar i flera ämnen, vilket ämne ska jag välja?


Svar:

Du måste välja ett ämne. Det är viktigt att du stämmer av ditt val av ämne med dina kollegor på din skola så att ni får en bra mix och kan dela kunskaper efteråt. Rektor ansvarar för att se till att det blir en bra fördelning.

När är programmet klart för respektive ämne?


Svar:

Det finns en arbetsgrupp för varje ämne som ansvarar för att ta fram ett program för sitt ämne. I mitten på oktober kommer de presentera ett preliminärt program för styrgruppen. Därefter kommer programmen att publiceras, dvs. i slutet på oktober, med reservation för ändringar.

Vem som ska vara keynote speakers för varje ämne kommer du att kunna läsa om på den här sidan.

Vem har bestämt uppdelningen av ämnen? 


Svar:

Det är styrgruppen för den ämnesdidaktiska dagen som beslutat om ämnesindelningen i samråd med Välfärd skolas ledningsgrupp. Här ser du vilka som ingår i styrgruppen.

Här finns en lista över ämnesindelningen.

Hur kan jag efteråt ta del av det som förmedlats inom andra ämnesgrupper?


Svar:

Alla presentationer kommer att samlas ihop och göras tillgängliga. Förhoppningen är att varje skola ska planera in ytterligare tid för kunskapsdelning lokalt så att man får chans att ta del av det som diskuterats i andra ämnesgrupper. Av den anledningen är det viktigt att alla på skolan inte väljer samma ämnesgrupp.

Sidan uppdaterades: