Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Keynote speakers

Den ämnesdidaktiska dagen kommer att inledas med en föreläsning om respektive ämnes didaktik. Föreläsarna kommer från olika universitet och högskolor. De kommer att ge en forskningsöversikt inom ämnet och göra nedslag i den egna forskningen inom området.

Ämne

Föreläsare

Praktisk estetiska ämnens didaktik

Anja Kraus, professor

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

Ämnen är didaktik, antropologiska och konstnärliga studier och skolutveckling.

SO-ämnenas didaktik

Nina Mård, doktor i pedagogik med lärarinriktning

Universitetslärare vid Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa, Finland.

NO-ämnenas didaktik

Anders Jacobsson, professor

Naturvetenskapernas didaktik , Malmö universitet

Även forskningsledare för forskningsprogrammet Disciplinary Literacy and Inclusive Teaching (LIT) där ca 20 forskare använder liknande inriktningar utifrån olika ämnesperspektiv. (https://litresearch.se)

Matematikdidaktik

Lars Mouwitz, professor emeritus

Linnéuniversitetet/Uppsala universitet, gästprofessor i matematikdidaktik på Södertörns Högskola samt gästprofessor i praktisk kunskap på Stockholms Universitet.

Har bland annat disputerat på frågor kring matematiklärares yrkeskunnande ur ett bildningsperspektiv

Specialdidaktik

Martin Hugo, professor vid Högskolan i Borås och docent i pedagogik vid Jönköping University.

En stor del av Hugos forskning handlar om hur skolan kan se ut när den upplevs som meningsfull för elever med ofullständiga betyg, elever med stor skolfrånvaro och elever med neuropsyikiatriska diagnoser

De moderna språkens didaktik, engelska

Camilla Bardel, professor

Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

För närvarande driver Bardel en nationell forskarskola för lärarutbildare: ’Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning’.

Svenskdidaktik

Sofia Ask, docent i svenska språket vid Linnéuniversitetet i Växjö

Sofia Ask har bakgrund som ämneslärare i svenska och engelska. Hennes avhandling Vägar till ett akademiskt skriftspråk (2007) handlar om hur nya studenter på olika vis närmar sig en akademisk skriftspråkskompetens.

Johanna Salomonsson, universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet

Johanna Salomonsson forskar främst om muntliga uppgifter i onlinemiljöer, skillnader mellan SVE- och SVA-elevers skrivande och om synen på det svenska språket i migrationsdiskursen. Hon arbetar just nu också med att författa en ny bok om funktionell grammatikundervisning för lärare i svenska och svenska som andraspråk

Förskoleklassens didaktik

Elisabeth Frank, fil dr Linnéuniversitetet Kalmar

Elisabeths forskningsintresse riktas mot elevers skriftspråkliga utveckling, läsundervisning och vad som konstituerar goda miljöer för läs- och skrivlärande.

Fritidshemmets didaktik

Lena Boström, professor Mittuniversitetet, Sundsvall

Sedan 2015 har Boström bedrivit forskning inom fritidshemmets kontext. Just nu pågår projektet På spaning efter fritidshemmets didaktik tillsammans med två kollegor.

Idrottsdidaktik

Claes Annerstedt, professor emeritus

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Forskningsområden är idrottspedagogik, idrottsdidaktik, läraryrkets professionalisering samt betygssättning och bedömning.

Sidan uppdaterades: