Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolledare

Är det här din nästa utmaning?

Arbetet som skolledare i Nackas kommunala skolor är ett av de viktigaste yrken som finns. Du ansvarar inte bara för kvalitet, mål- och resultatstyrning, du ansvarar även för den pedagogiska verksamheten, att driva skolutveckling samt för det viktigaste vi har - våra barn, elever och medarbetare.

Som skolledare arbetar du i en starkt decentraliserad och målstyrd organisation och du har stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål.
Vi lever efter motto Våga göra - Våga dela, vilket genomsyrar alla våra verksamheter och arbetssätt.

Nackas kommunala skolor ger dig det mandat och den tillit du behöver och vi förväntar oss samma sak tillbaka - att du ger ditt professionella allt.

Välkommen till oss!

möt åsa - en av våra skolledare

Åsa -arbeta hos oss.jpg
Åsa Portelius, rektor på Sickla skola och förskolor

"Jag upplever att man satsar på sina skolledare!"

Hur är det att vara rektor inom Nackas kommunala skolor?
Att arbeta som rektor inom Nackas kommunala skolor är både roligt och inspirerande. Vi har högt ställda mål och skolutveckling är prioriterat. Jag har stort utrymme att utveckla min verksamhet utifrån målen och jag får goda förutsättningar för att lyckas!

Vilka utvecklingsmöjligheter har du haft som skolledare inom Nackas kommunala skolor?
Jag upplever att man satsar på sina skolledare! Vi erbjuds fortbildning inom t.ex. ledarskap och chefsutveckling såväl här hemma som i samarbete med internationella aktörer. Jag studerar för närvarande på ett skolledarprogram i Nottingham tillsammans med skolledarkollegor i Nacka. Där får vi möjlighet att utvecklas, reflektera och lära tillsammans. Jag har också studerat affärsengelska, samtalsmetodik och varit på ett flertal skolutvecklingsresor i andra länder.

Varför rekommenderar du Nackas kommunala skolor som arbetsgivare?
I Nackas kommunala skolor har man som skolledare stor frihet att utveckla sin verksamhet utifrån skolans behov och vision. Målen i Nackas kommunala skolor är tydliga och uppföljningen likaså. Men hur jag organiserar verksamheten för att nå målen är upp till mig och mina medarbetare. Det uppskattar jag enormt! Jag är också glad för att få arbeta i en kommun som ligger i framkant, som har goda studieresultat och som ständigt vill utveckla och förbättra skolan!

Sidan uppdaterades: