Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Naturvetenskap och teknik VT23

Tillsammans med Uppsala universitet erbjuder vi dig som är barnskötare och förskollärare kursen Naturvetenskap och teknik i förskolan våren 2023.

Under våren 2023 erbjuder vi kursen Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, 7,5 hp i samarbete med Uppsala universitet, Skolverket och Värmdö kommun. Kursen riktar sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställd i förskolan.

Om kursen

Kursen kommer ge fördjupad kunskap och ett vidgat perspektiv kring vad naturvetenskap och teknik är och dess plats i förskolan. Vi kommer att använda oss av och utgå ifrån olika undervisningsmetoder – såsom föreläsningar, seminarium och workshop i olika ämnen som drama & berättande, laborationer, utomhuspedagogik och högläsning kopplat till naturvetenskap och teknik. Uppgifterna på kursen kommer att genomföras mellan kurstillfällena och nästan alla uppgifter knyter an till kursdeltagarens arbete i förskolan. Kursen innehåller fem obligatoriska fysiska träffar där minst två av fem kurstillfällen kommer att genomföras ute.

Första kurstillfället
Får ni en översikt över hur det är att läsa vid Uppsala universitetet. Ni kommer att få en genomgång av lärplattformen Studium och ni går igenom kursinnehållet tillsammans. Vid detta tillfälle medverkar flera av kursens lärare samt administratörer som kommer att stötta er att komma igång med era studentkonton.

Kursen startar med två föreläsningar; ”Förhållningssätt och naturvetenskapligt arbetssätt” samt ”Utomhuspedagogik” och därefter kommer ni under eftermiddagen att ha en workshop med laborationer och experiment.

Vid första kurstillfället delas även kurslitteratur ut.

Praktisk info

Hitta till Nacka stadshus
Information om parkering och hur du hittar till Nacka stadshus.

Hitta till Hellasgården

Du kan åka buss, cykla eller åka bil till Hellasgården, det finns en stor avgiftsbelagd bilparkering.
Information om hur du hittar till Hellasgården.
Karta som visar området och var Stora konferenssalen, Storstugan och Sjöcaféet finns. (Bild, 74 kB)
Om du behöver komma i kontakt med receptionen ring 08-716 39 61 som ligger i samma byggnad som bastun.

Lunch och fika
Du behöver ordna med egen lunch, antingen genom att ta med egen matlåda eller äta på närliggande matställen.
I Nacka stadshus finns en lunchrestaurang, och möjlighet till att värma matlåda.

På Hellasgården finns lunchrestaurang
Storstugan och Sjöcaféet. Du kan värma din medhavda lunchlåda på Sjöcaféet vid vattnet.

Nackas kommunala förskolor ordnar med eftermiddagsfika så ta gärna med ett mellanmål på förmiddagen.

Kurstillfällen våren 2023

Fem obligatoriska fysiska träffar ingår i kursen, tider för träffarna är 09.00-16.00.

Om du inte hittar till Stora konferenssalen på Hellasgården kan du ringa receptionen på 08-716 39 61.

Kursanmälan

Kursanmälan är nu stängd. Om du är intresserad av att läsa en kurs ber vi dig kontakta din närmaste chef.

Sidan uppdaterades: