Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp HT 23

Tillsammans med Uppsala universitet erbjuder vi dig som är barnskötare kursen "Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp" hösten 2023.

Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp

Nackas kommunala förskolor är glada över att återigen kunna erbjuda dig som är barnskötare kursen "Specialpedagogik i förskolan" 7,5 hp hösten 2023. Kursen är en uppdragsutbildning och är en del av Nacka kommunala skolors satsning för kompetensutveckling av barnskötare.

Om kursen

Kursens syftar till att du ska få grundläggande kunskaper om specialpedagogik i förskolan. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola. I kursen problematiseras också kategoriseringar av barn i svårigheter samt centrala begrepp såsom normalitet och avvikelse. Samverkan mellan aktörer på olika nivåer belyses under kursen. Här kan du läsa mer om kursen: Kursplan för Specialpedagogik i förskolan.

Så här tycker tidigare kursdeltagare om kursen:

”Kursen gav mig många konkreta och praktiska tips på hur vi i förskolan kan jobba med barn i behov av särskilt stöd. Den öppnade mina ögon för hur vi kan jobba med inkludering i undervisningen och hur vi med enkla medel kan skapa rätt förutsättningar för att få alla barn att lyckas.”

”Fått en djupare förståelse för olika diagnoser, fått aha upplevelser för att skapa bästa förutsättningar för alla barn.”

Kursen kommer att innehålla fem fysiska träffar som är obligatoriska och äger rum i Nacka stadshus:

22 september
26 oktober
30 november
19 december
16 januari

Notera: För att få högskolepoäng krävs gymnasieexamen, kan du inte uppvisa gymnasieexamen kommer du att få ett intyg efter genomgången kurs.

Denna sida kommer att uppdateras under våren med mer information.

Kursanmälan

Anmäl dig till kursen är nu stängd.

För dig som anmält dig så kommer vi att återkomma till dig med definitivt besked i mitten av juni. Har du frågor om kursen eller anmälan är du välkommen att kontakta projektledare Marta Espinoza eller Elisabeth Lindberg.

Sidan uppdaterades: