Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hypergene

Hypergene är ett system för verksamhetsstyrning och erbjuder mål- och resultatstyrning och kvalitetsanalys för dig som är chef. Menyerna skola, personal och systematiskt kvalitetsarbete (kvalitetsanalys) ger dig en överblick av nuläget i rapport- och analysform och underlättar planering, uppföljning och analys av din verksamhet. På den här sidan hittar du information om användarkonto, inloggning, användarstöd och support.

Inloggning

Du loggar in i Hypergene genom BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

Logga in i Hypergene

Fungerar inte dina inloggningsuppgifter?

Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se.

Mellanrum.PNG

Användarkonto

Chefer med personalansvar får ett konto till Hypergene vid anställning som beställs av rekryterande chef. Inloggningsuppgifter skickas från Nackas kommunala skolors support nkssupport@nacka.se som administrerar konton.

Vill du som chef lägga till andra användare i Hypergene för din enhet? Kontakta Nackas kommunala skolors support nkssupport@nacka.se.

Mellanrum.PNG

Utbildning i Nacka Academy

Det finns en utbildning i Nacka Academy för dig som chef som visar hur du fyller i kvalitetsanalysen.

Logga in i Nacka Academy och gå Kvalitetsananlys Välfärd skola

Så här loggar du in i Nacka Academy

Skolledare och administratörer i skolan har en personlig inloggning och loggar in med sin e-postadress (fornamn.efternamn@nacka.se)

Lärare i grundskolan och gymnasiet kontaktar nkssupport@nacka.se  för att få en personlig inloggning.

Förskolor har gemensamma konton på respektive enhet. Kontakta Nackas kommunala skolors support för att få inloggningsuppgifterna: nkssupport@nacka.se 

Har du ett konto och har glömt ditt lösenord? Använd funktionen "Glömt lösenord?" på inloggningssidan.  Om detta inte fungerar kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se.

Glömt lösen - Nacka Academy.png

Mellanrum.PNG

Användarstöd

Mellanrum.PNG

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag om jag har identifierat ett fel i Hypergene?

Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se.

Hur behandlas personuppgifter i Hypergene?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (medarbetare och elev i Nackas kommunala skolor), så som för- och efternamn, personnummer, ålder, kön, frånvaro, arbetad tid, anställningsnummer, avgångar, fullständig adress, anställningsinformation, enhetstillhörighet, skolresultat (betyg), skol- och klasstillhörighet och modersmål. De personuppgifter som registreras i Hypergene behöver vi för att kunna hantera planering, uppföljning i rapport- och analysform utifrån rapporterna ekonomi, personal, skola, systematiskt kvalitetsarbete och nyckeltal.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas och tas bort löpande med undantag för dokumentation om systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande informationshanteringsplaner för Nacka kommun (Enhet/verksamhet: Kommunal förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium). Se informationshanteringsplaner.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08-718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se.

Mellanrum.PNG

Support

Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se.

För att snabbare få hjälp ber vi dig att:

  • Skriv i ämnesraden vilket system du vill ha hjälp med.
  • Beskriv felet så detaljerat som möjligt. Har du försökt att lösa problemet själv beskriv gärna vad du har gjort.
  • Om möjligt ta ett skärmklipp på hela skärmen där du uppmärksammat felet som du klistrar in i mejlet till supporten.
  • Ange vilken webbläsare du använder.

Sidan uppdaterades: