Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Academy - utbildningsplattform

Nacka Academy är Välfärd skolas plattform för digitala utbildningar och instruktioner för alla medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor. På den här sidan hittar du information om användarkonto, inloggning, användarstöd och support.

Inloggning

Logga in i Nacka Academy

Mellanrum.PNG

Första gången du loggar in behöver du skapa ett eget lösenord. Klicka på glömt lösenord och följ instruktionerna.   

Du loggar in med din e-postadress (fornamn.efternamn@nacka.se) och det personliga lösenordet som du har skapat.

Så här loggar du in i Nacka Academy

Skolledare och administratörer i skolan har en personlig inloggning och loggar in med sin e-postadress (fornamn.efternamn@nacka.se)

Lärare i grundskolan och gymnasiet kontaktar nkssupport@nacka.se  för att få en personlig inloggning.

Förskolor har gemensamma konton på respektive enhet. Kontakta Nackas kommunala skolors support för att få inloggningsuppgifterna: nkssupport@nacka.se 

Har du ett konto och har glömt ditt lösenord? Använd funktionen "Glömt lösenord?" på inloggningssidan.  Om detta inte fungerar kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se.

Glömt lösen - Nacka Academy.png

Mellanrum.PNG

Användarkonto

Är du skolledare eller administratör har du en personlig inloggning. Du loggar in med din Nacka e-postadress.

Är du lärare i grundskolan och gymnasiet kontaktar du Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se för att få en personlig inloggning.

Förskolor har gemensamma konton på respektive enhet. Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se för att få inloggningsuppgifterna.

Användarstöd

Denna lathund visar dig hur du navigerar, ser kursutbud, söker efter en kurs och hur du går en kurs: Så här fungerar Nacka Academy.

Kurser i Nacka Academy

I Nacka Academy finns många olika kurser för både chefer och medarbetare i bland annat system, pedagogiska utbildningar för förskolan samt en föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden. Ta del av kursutbuden nedan.

Nacka Academy A-Ö för skolledare och administratörer

Utbildningar och instruktioner för för dig som är skolledare eller administratör inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Här finns det som ligger i Nacka Academy. Utbildningarna är riktade till olika målgrupper. Du kommer direkt till utbildningen när du klickar på länken i rubriken.

ADATO REHABVERKTYG

Adato är ett rehabsystem för dig som har personalansvar. Systemet bevakar sjukfrånvaro och ger dig notiser om när det är dags att starta ett rehabärende
Målgrupp: Skolledare

BUDGET

Så här lägger du budget
Målgrupp: Skolledare och administratörer

EKONOMI - INTRODUKTION

Introduktion av verksamhetsstödets ekonomiteam och genomgång av ekonomiska system och processer.
Målgrupp: Skolledare och administratörer

ELEVREGISTER, ELEVUNDERLAG OCH SCB-RAPPORTERING I GRUNDSKOLA

Säkra upp enhetens elevantal i InfoMentor i relation till elevunderlaget i Nacka24. Utbildningen innefattar mycket hantering i Excel.
Målgrupp: Administratörer

FÖRELÄSNINGSSERIE VÅRTERMINEN 2023

Under våren 2023 genomför vi en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden.
Målgrupp: Alla medarbetare

FÖRSKOLANS OCH SKOLANS ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Kränkande behandling och trakasserier enligt skollagen och hur jag som medarbetare gör för att anmäla en händelse i webbportalen. Hur en anmälan utreds av skolledaren, vi går igenom processen steg för steg.
Målgrupp: Alla medarbetare

GDPR - UTBILDNINGSPAKET

Grundläggande utbildning kring hantering av personuppgifter. Lär dig vad dataskyddsförordningen innebär, hur och när personuppgifter får samlas in, lagras och användas, vilka vanliga risker och fallgropar som finns i din vardag och hur du ska hantera digitala tjänster som innehåller personuppgifter.
Målgrupp: Medarbetare i förskola,grundskola och gymnasium och personuppgiftsansvarig på enheten.

HYPERGENE

Portalen för verksamhetsstyrning
Målgrupp: Skolledare och administratörer

INTRODUKTION DIGITALA RESURSER OCH SYSTEM

De digitala resurser och system som du hanterar i din vardag.
Målgrupp: Alla medarbetare

INTRODUKTION FÖR DIG SOM ÄR NY CHEF

Ett utbildningspaket för dig som är ny chef i Nackas kommunala skolor och förskolor. Vi går igenom:

 • En introduktion av Nacka kommun
 • Välfärd skola och dess verksamhetsstöd
 • Verksamhetsstödets team
 • Barn- och elevhälsan
 • Policydokument och samarbetsavtal

KIA - HANTERA OCH UTRED ANMÄLNINGAR

KIA är Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen. Vi går igenom hur utredningar hanteras och utredes. Du får också lära dig hur du tar ut rapporter och statistik från systemet. Det finns också en utbildning i hur medarbetare anmäler i KIA, se under utbildningar för medarbetare.
Målgrupp: Skolledare

KOLL

Digitalt verktyg för kompetenskartläggning, mål och medarbetarsamtal för tillsvidareanställda medarbetare.
Målgrupp: Skolledare

KVALITETSANALYS

Hur du gör en kvalitetsanalys i Hypergene
Målgrupp: Skolledare och administratörer

LEDIGHETSFORMER

Genomgång av olika ledighetsformer - tjänstledighet för studier, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, enskilda angelägenheter, semester, sjukledighet, andra tillfällen, tjänstledigt utan lön och myter om ledighet.
Målgrupp: Skolledare, administratörer

MODERSMÅL - ADMINISTRERA ANSÖKNINGAR

Lathund för hur ansökningar om modersmål hanteras i DF respons.
Målgrupp: Skolledare

MICROSOFT 365 GRUNDKURS

Grunderna i Microsoft 365. I utbildningen kan du lära dig om:

 • OneDrive
 • Outlook e-post
 • Outlook kalender
 • Teams
 • Power Point
 • Word

Målgrupp: Alla medarbetare

PROOFX

En komplett utbildning i formulärverktyget ProofX. Under utbildningen kommer du att tillverka ett formulär för medarbetarsamtal, där respondenten bl.a. bokar tid för samtal, laddar upp dokument, får bekräftelsemail på bokningen.
Målgrupp: Alla medarbetare

REKRYTERINGSPROCESSEN

Det här behöver du tänka på då du ska anställa nya medarbetare. Vi går igenom hela processen steg för steg.
Målgrupp: Skolledare

ROBOTEN AV1

Roboten AV1 kan användas i arbetet med problematisk skolfrånvaro. Det är en av flera insatser som erbjuds av Barn- och elevhälsans stödteam. Vi går igenom hur skolan ansöker om AV1 som stödinsats och hur arbetet med eleven går till.
Målgrupp: Alla medarbetare

SIGNATUR I E-POSTEN

Skapa din signatur enlig Nackas mall.
Målgrupp: Alla medarbetare

SÄKRA MEDDELANDEN

Med hjälp av verktyget Säkra meddelanden kan du som är anställd i Nacka kommun skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.
Målgrupp: Alla medarbetare

Nacka Academy A-Ö för medarbetare

Utbildningar och instruktioner för dig som arbetar i Nackas kommunala skolor och förskolor.
Inloggningsadress: https://nacka.palms

BARNS INTEGRITET I FÖRSKOLAN

Denna kurs går igenom rutiner med fokus på barns integritet i förskolan. Kursen innehåller avsnitt om ensamarbete i förskolan, toalettbesök och blöjbyte, närhet, vila, måltid, fotografering, dokumentation, orosanmälan, tystnadsplikt och sekretess.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

DEMOKRATI OCH MÅNGFALD

Lär dig mer om hur du kan undervisa om demokrati och mångfald i förskolan och hur du lyckas i ditt arbete. Kursen tar bland annat upp Mångfaldskalendern, ett fördjupat demokratiarbete med fokus på kulturell, etnisk och religiös mångfald.
Målgrupp: medarbetare i förskolan

DIGIEXAM

Hur du använder DigiExam inför nationella prov.
Målgrupp: IT-ansvariga och lärare

DUO-STATION

Denna utbildning riktar sig till DuoSTATION-administratörer som arbetar med att MDM-hantera iPads.
Målgrupp: IT-ansvariga

FLERSPRÅKIGHET I FÖRSKOLAN

Denna kurs ska vara ett stöd i hur man kan arbeta med barns olika språk i förskolan. Kursen tar upp vad våra styrdokument säger och ger exempel på hur förskolan kan utveckla ett interkulturellt förhållningssätt samt språkutvecklande arbete. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Flerspråkighet i förskolan som finns att ladda ner i sin helhet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

FÖRELÄSNINGSSERIE VÅRTERMINEN 2023

Under våren 2023 genomför vi en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden.
Målgrupp: Alla medarbetare

FÖRSKOLANS OCH SKOLANS ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Kränkande behandling och trakasserier enligt skollagen och hur jag som medarbetare gör för att anmäla en händelse i webbportalen. Hur en anmälan utreds av skolledaren, vi går igenom processen steg för steg.
Målgrupp: Alla medarbetare

FÖRÄLDRAMÖTE OCH UTVECKLINGSSAMTAL PÅ DISTANS

Stödmaterial för hur föräldramöte och utvecklingssamtal kan genomföras på distans
Målgrupp: Alla medarbetare

GDPR - UTBILDNINGSPAKET

Grundläggande utbildning kring hantering av personuppgifter. Lär dig vad dataskyddsförordningen innebär, hur och när personuppgifter får samlas in, lagras och användas, vilka vanliga risker och fallgropar som finns i din vardag och hur du ska hantera digitala tjänster som innehåller personuppgifter.
Målgrupp: Medarbetare i förskola,grundskola och gymnasium och personuppgiftsansvarig på enheten.

GOOGLE CLASSROOM

Så här jobbar du i Google Classroom
Målgrupp: Lärare

HÅLLBARA LÄRMILJÖER I FÖRSKOLAN

Denna kurs är ett stöd i hur man kan skapa en inspirerande lärmiljö på förskolan. Kursen handlar om inre fysisk miljö, så som rumsutformning samt inredning och berör även pedagogisk och social miljö. Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara lärmiljöer i förskolan som även finns här att ladda ner i sin helhet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

INFOMENTOR ACADEMY

Kurser i InfoMentor för förskola och grundskola. Här länkas du vidare till InfoMentors egen utbildningsplattform.
Målgrupp: Alla medarbetare

INTRODUKTION BARNSKÖTARE

För dig som är ny barnskötare som ska hjälpa dig att snabbt komma in i arbetet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om kommunens uppdrag, vår styrmodell, våra mål, fokusområden, förskolans uppdrag, nationella styrdokument, tystnadsplikt, sekretess, policydokument samt digitala system i ditt arbete.
Målgrupp: Barnskötare

INTRODUKTION NYA MEDARBETARE I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Ett utbildningspaket för dig som är ny medarbetare i förskola och skola. Kursen innehåller bland annat en introduktion av Nacka kommun, GDPR och hur du anmäler arbetsskador i KIA.
Målgrupp: Alla medarbetare

INTRODUKTION DIGITALA RESURSER OCH SYSTEM

De digitala resurser och system som du hanterar i din vardag.
Målgrupp: Alla medarbetare

INTRODUKTION TILL AI - ARTIFICIELL INTELLIGENS

I den här utbildningen får du kunskap om de grundläggande principerna för AI och hur AI kan användas för att lösa verkliga problem. Du får också exempel på hur AI kan användas i förskola och skola. Utbildningen kräver ingen inloggning i Nacka Academy utan nås direkt då du klickar på länken. Den sjunde och sista delen är en föreläsning med Jerker Porat, skolspecialist på Microsoft. För att se den behöver du logga in med din nackamejl och ditt lösenord.
Målgrupp: alla medarbetare.

KIA RAPPORTERINGSSYSTEM

Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen. I systemet kan medarbetare även registrera förbättringsförslag och rapportera riskobservationer som chefen bör uppmärksammas på.
Målgrupp: Medarbetare i förskola och skola

LEDIGHETSFORMER

Genomgång av olika ledighetsformer - tjänstledighet för studier, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, enskilda angelägenheter, semester, sjukledighet, andra tillfällen, tjänstledigt utan lön och myter om ledighet.
Målgrupp: Alla medarbetare

MICROSOFT 365 GRUNDKURS

Grunderna i Microsoft 365. I utbildningen kan du lära dig om:

 • OneDrive
 • Outlook e-post
 • Outlook kalender
 • Teams
 • Power Point
 • Word

Målgrupp: Alla medarbetare

MÅLTIDER - UTBILDNINGSPAKET

Kost och närings nationella rekommendationer om specialkost
Vi går igenom vad som gäller för specialkost, allergier och anpassade måltider för barn, elever och vuxna.

Vägledningsdokument Hållbara måltider - Utbildningspaket och möjlighet till certifiering
Innehåller en sammanfattning av vägledningsdokumentet. Paketet innehåller också fördjupande utbildningar om vägledningsdokumentets olika områden och ett tillhörande certifieringsprogram. Syftet med certifieringsprogrammet är att implementera vägledningsdokumentet i Nackas kommunala skolor och förskolor.
Målgrupp: Alla medarbetare

PROOFX

En komplett utbildning i formulärverktyget ProofX. Under utbildningen kommer du att tillverka ett formulär för medarbetarsamtal, där respondenten bl.a. bokar tid för samtal, laddar upp dokument, får bekräftelsemail på bokningen.
Målgrupp: Alla medarbetare

RASTVERKSAMHET

Så här kan skolan arbeta med organiserad rastverksamhet. Vi går igenom syftet med rastverksamheten, hur den kan organiseras och hur eleverna kan göras delaktiga.
Målgrupp: Alla medarbetare

ROBOTEN AV1

Roboten AV1 kan användas i arbetet med problematisk skolfrånvaro. Det är en av flera insatser som erbjuds av Barn- och elevhälsans stödteam. Vi går igenom hur skolan ansöker om AV1 som stödinsats och hur arbetet med eleven går till.
Målgrupp: Alla medarbetare

SAMTAL MED VÅRDNADSHAVARE I FÖRSKOLA OCH SKOLA - UTBILDNINGSPAKET

Samtal i förskolan - grundkurs
I grundkursen går vi igenom en struktur för
hur du kan förbereda, genomföra och avsluta ett samtal i förskolan. Du får också diskussionsfrågor och checklistor som du kan använda i arbetet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Det svåra samtalet - fortsättningskurs
I fortsättningskursen går vi igenom en struktur för hur du kan förbereda, genomföra och avsluta ett svårt samtal i förskolan. Du får också diskussionsfrågor och checklistor som du kan använda i arbetet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Samtal med vårdnadshavare i skolan
Hur du kan genomföra ett samtal med en vårdnadshavare om en elevs frånvaro. Du får också diskussionsfrågor och checklistor som du kan använda i arbetet.
Målgrupp: Medarbetare i skolan

SIGNATUR I E-POSTEN

Skapa din signatur enlig Nackas mall.
Målgrupp: Alla medarbetare

SÄKRA MEDDELANDEN

Med hjälp av verktyget Säkra meddelanden kan du som är anställd i Nacka kommun skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.
Målgrupp: Alla medarbetare

UTEPEDAGOGIK - UTBILDNINGSPAKET

Utepedagogik på förskolan del 1 - Med läroplanen på gården
Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av hur förskolegården kan används som en resurs i utbildningen på förskolan. Syftet är att knyta ihop teori och praktik och att ge möjlighet att diskutera och reflektera kring hur vi använder oss av förskolegården i vår undervisning. Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara utemiljöer i förskolan finns också här att ladda ner som ett komplement till kursen. Nackas kommunala skolor och förskolor erbjuder kurs i utepedagogik på förskolegården med hjälp av Martin Boson, särskilt yrkesskicklig förskollärare och Annika Wiberg utomhuspedagog. Läs mer här.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Utepedagogik på förskolan del 2 - Att utveckla förskolegården för lek och undervisning
En fristående fortsättningskurs som främst riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla gården och dess funktioner tillsammans med barnen. Kursen går igenom hur du som medarbetare eller skolledare kan tänka kring vad som finns på gården och vad som bör tillföras. Den tar upp verktyg och metoder som kan användas och går igenom hur verksamheten kan organiseras för att gården ska bli en lustfylld plats för lek och undervisning.

Nackas kommunala skolor och förskolor erbjuder kurs i utepedagogik på förskolegården med hjälp av Martin Boson, särskilt yrkesskicklig förskollärare och Annika Wiberg utomhuspedagog. Läs mer här.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Utepedagogik på förskolan del 3 - Med läroplanen i sandlådan
Det är svårt att tänka sig en förskolegård utan möjlighet till lek med sand. Sandlådan används flitigt av barn i alla åldrar och i sandlådan går det att få in de flesta av läroplanens målområden i undervisningen. De praktiska undervisningsaktiviteterna som presenteras i kursen är hämtade från NTA-temat Teknik och Hållbar Utveckling.

Nackas kommunala skolor och förskolor erbjuder kurs i utepedagogik på förskolegården med hjälp av Martin Boson, särskilt yrkesskicklig förskollärare, Annika Wiberg utomhuspedagog och Mats Thörnqvist samordnare för NTA i förskolan. Läs mer här.

Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Utepedagogik på fritidshemmet
Så här kan du arbeta med utepedagogik på fritidshemmet i samverkan med skola. Du får också följa temat Kroppen/sinnen med planering, genomförande och utvärdering.
Målgrupp: Alla medarbetare

Mellanrum.PNG

Support

Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se.

För att snabbare få hjälp ber vi dig att:

 • Skriv i ämnesraden vilket system du vill ha hjälp med.
 • Beskriv felet så detaljerat som möjligt. Har du försökt att lösa problemet själv beskriv gärna vad du har gjort.
 • Om möjligt ta ett skärmklipp på hela skärmen där du uppmärksammat felet som du klistrar in i mejlet till supporten.
 • Ange vilken webbläsare du använder.

Sidan uppdaterades: