Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad ska jag som chef göra i KOLL?

I KOLL fyller medarbetarna i tre olika delar. 1. Kompetenskartläggning, 2. Självskattning och 3. Medarbetarsamtalsmall

1. Kompetenskartläggning

Här fyller medarbetarna i vad de arbetar som och vilken examen/utbildning de har. Kompetenskartläggningen görs i medarbetarens kompetensprofil som utgör alla flikar förutom fliken "Kompetenser". För lärare, förskollärare och fritidspedagoger läses legitimation in från Skolverket.

Medarbetarna ska i början av varje hösttermin:

 1. Logga in i KOLL och färdigställa/uppdatera sin kompetensprofil och kommentera den. För lärare, förskollärare eller fritidspedagog visas behörighet som vi läst in från Skolverket i KOLL i fliken ”Undervisningsämnen” som du hittar i medarbetarens kompetensprofil.
 2. Specificera sin examen/utbildning i kommentarsrutan.
 3. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska ange vilka ämnen de undervisar i för aktuellt läsår genom att bocka i rutan ”Undervisar i” efter varje ämne.

Din uppgift som chef är att kvalitetssäkra medarbetarens kompetenskartläggning genom att gå igenom medarbetarens kompetensprofil som utgör alla flikar förutom fliken "Kompetenser" och sedan bocka i efter varje markering medarbetaren gjort i kolumnen status så att den blir grön. När du är klar med kvalitetssäkringen ska du klicka i knappen Kvalitetssäkring klar på medarbetaren.

2. Självskattning av kompetenser

Inför medarbetarsamtalet ska medarbetaren göra sin självskattning. Skattningen finns i medarbetarens kompetensprofil under fliken ”Kompetenser”. Skattningen består av två delar, en del visar yrkeskompetenser och en del visar hur medarbetaren lever upp till medarbetarpolicyn. Självskattningen ska ge en bild av nuläget. Syftet med skattningen är inte att sätta så höga nivåer som möjligt utan ett tillfälle för medarbetaren att reflektera över sin kompetens för att ge en faktisk bild av det läge hen befinner sig i just nu.

Medarbetaren ska inför sitt medarbetarsamtal kommentera hur hen resonerat kring sin självskattning i KOLL genom att motivera i kommentarsrutan efter varje kompetens.

Din uppgift som chef är att under medarbetarsamtalet ha en dialog om skattningen i syfte att nå samsyn. När ni uppnått samsyn ska du markera detta genom att bocka i efter varje kompetens medarbetaren skattat i kolumnen status så att den blir grön.

Läs gärna information om hur man ska tänka kring sin självskattning här.

3. Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en dialog mellan dig och din medarbetare som ska genomföras minst en gång per år. I medarbetarsamtalet ska medarbetaren:

 • diskutera föregående period och mål,
 • synliggöra sin kompetens och sina behov av att utvecklas,
 • visa sin måluppfyllelse,
 • beskriva sin arbetssituation,
 • följa upp sin arbetsinsats så att det stämmer med uppdraget,
 • visa att hen agerar i enlighet med medarbetarpolicyn,
 • ha en dialog med dig som chef om sin självskattning i syfte att nå samsyn.

Medarbetaren ansvarar för att förbereda sig inför sitt medarbetarsamtal genom att påbörja medarbetarsamtalsmallen med att fylla i punkt 3, 4 och 5.

Din uppgift som chef är att se till att ni går igenom självskattningen och fyller i punkt 1-6 som finns i medarbetarsamtalsmallen tillsammans. När du och din medarbetare är klara och överens om innehållet i medarbetarsamtalmallen ska ni godkänna mallen.

Sidan uppdaterades: