Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om KOLL. Hittar du inte det du söker? Ställ en egen fråga!

Chefsfråga - Varför kan jag inte se att en medarbetare har förberett sitt medarbetarsamtal?


Svar:

Det kan finans tre orsaker till att du inte ser din medarbetares medarbetarsamtal.

1. Medarbetaren har av misstag klickat på Avsluta i medarbetarsamtalsmallen och du som chef har i din filtermeny till vänster bockat ur Visa avslutade. För att se medarbetarens avslutade medarbetarsamtal bocka i Visa avslutade.

2. Medarbetaren har inte sparat sitt medarbetarsamtal.

3. Medarbetaren har inte förberett sitt medarbetarsamtal.

Hur laddar jag upp dokument i mitt dokumentarkiv?


Svar:

Under instruktionsfilmer och stödmaterial kan både se en intruktionsfilm (ladda upp dokument i dokumentarkivet) och läsa i en lathund (dokumentarkivet) hur du laddar upp ett dokument i ditt dokumentarkiv.

Hittar du inte det du söker kontakta koll supporten på koll@nacka.se

Har du problem att logga in eller frågor om systemet?


Svar:

Från december 2018 loggas du in automatiskt i KOLL med ditt Nacka-konto om du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA”. Läs mer om hur du gör här.

Om du är tillsvidareanställd och inte kommer in i KOLL fast du provat att följa inloggningsinstruktionerna kan du mejla till koll supporten på koll@nacka.se.

Om du inte är tillsvidareanställd finns du inte med i KOLL. Kontakta din chef för dokumentmallar inför ditt medarbetarsamtal.

Har du övriga frågor om systemet är du välkommen att höra av dig till Marta Espinoza, Projektstrateg e-post: marta.espinoza@nacka.se

Hur ser jag min behörighet i KOLL?


Svar:

Du ser inläst behörighet i KOLL under två olika flikar:

1. Under din kompetensprofil i fliken "Anställning, Examina och Legitimation" under rubriken Frågor om din examen/utbildning. Där kommer Legitimerad lärare eller Legitimerad förskollärare att vara markerad med en blå ruta. Till höger om den blåa rutan finns inget grått kryss (X). Att det inte finns ett kryss efter den blåa rutan indikerar på att det är inläst från Skolverket.

2. Under fliken "Undervisningsämne" där ämnen kommer att vara markerade med en blå ruta. Till höger om den blåa rutan finns inget grått kryss (X). Att det inte finns ett kryss efter den blåa rutan indikerar på att det är inläst från Skolverket

Om du inte kan se din behörighet i KOLL kontakta Marta Espinoza e-post marta.espinoza@nacka.se

Scannas min lärarbehörighet in i KOLL som ett dokument?


Svar:

Nej, vi scannar inte in lärarlegitimation eller behörighetsförteckning som dokument in i KOLL. Däremot läser vi in din din behörighet som du hittar under två flikar:

1. Under din kompetensprofil i fliken "Anställning, Examina och Legitimation" under rubriken Frågor om din examen/utbildning. Där kommer Legitimerad lärare eller Legitimerad förskollärare att vara markerad med en blå ruta. Till höger om den blåa rutan finns inget grått kryss (X). Att det inte finns ett kryss efter den blåa rutan indikerar på att det är inläst från Skolverket.

2. Under fliken "Undervisningsämne" där ämnen kommer att vara markerade med en blå ruta. Till höger om den blåa rutan finns inget grått kryss (X). Att det inte finns ett kryss efter den blåa rutan indikerar på att det är inläst från Skolverket

Vilka medarbetare ska finnas registrerade i KOLL?


Svar:

Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning inom Välfärd skola registreras i KOLL.

Jag arbetar på två olika enheter, på vilken enhet registreras jag i KOLL?


Svar:

Huvudanställningen avgör på vilken enhet du registreras i KOLL.

Jag arbetar på två olika tjänster med olika sysselsättningsgrader. Kan jag kompetenskartlägga och självskatta mig mot båda tjänsterna?


Svar:

Ja, det går att koppla två olika självskattningar till din anställning. Kontakta koll supporten för hjälp e-post: koll@nacka.se

Vad menas med bisyssla och varför behöver jag anmäla den till min arbetsgivare?


Svar:

Om du har en bisyssla vid sidan av din anställning måste du anmäla den till din arbetsgivare. Läs mer på kommunens centrala informationssida om vad det innebär och hur du anmäler.

Fungerar KOLL på iPads?


Svar:

I nuläget går det att logga in i KOLL via iPads. Det går dock inte att registrera information eller att spara ändringar.

Fungerar KOLL på Mac-datorer?


Svar:

Ja, KOLL fungerar på både Mac-datorer och PC.

Jag kan logga in i KOLL men det jag registrerar sparas inte, varför?


Svar:

Prova att logga in i KOLL genom att använda dig av en annan webbläsare än Internet Explorer. Exempelvis så fungerar Firefox, Google Chrome och Safari. Felanmäl detta till koll supporten, e-post koll@nacka.se

Vilka uppgifter kan begäras ut från KOLL?


Svar:

Kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som upprättats eller ges in till myndigheten blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Undantag från detta gäller om uppgiften omfattas av sekretess. Om uppgifter begärs ut från KOLL sker en sekretessprövning. Exempelvis kan uppgifter från medarbetarsamtal omfattats av sekretess. Om en enskild kan antas lida men av att uppgifterna från medarbetarsamtalet lämnas ut ska dessa inte lämnas. Uppgifter som är avidentifierade så att den enskilde inte går att utröna kan däremot lämnas ut.

Vad händer med mina uppgifter i KOLL när jag avslutar min anställning?


Svar:

När du avslutar din anställning hos Nacka kommun kommer dina uppgifter att finnas kvar i sex månader, därefter raderas all data.

Hur kan jag lägga till ämnesstudier utöver examen som jag läst på universitet utanför Sverige?


Svar:

Du kan lägga till dina kurser i fliken Utbildningar och kurser, scrolla sedan ner till rubriken Övrig utbildning. Här kan du i kommentarer beskriva dina kurser och högskola.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?


Svar:

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (medarbetare i Nackas kommunala skolor), så som för- och efternamn, personnummer, enhetstillhörighet, anställningsform, yrkestitel, kön, e-postadress, självskattning, lärar- och förskollärarlegitimation och behörighet. De personuppgifter som registreras i Koll behöver vi för att handlägga dina nutida och framtida kompetenser i syfte att användas för kompetenskartläggning och medarbetarsamtal.

Vid hantering av lärar- och förskollärarlegitimation så kommer dina personuppgifter att kontrolleras mot Skolverket. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter och dokumentation kommer att sparas under behandlingen och tas bort efter 6 månader när de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet i behandlingen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08-718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se.

Mina planer/mål/aktiviteter har Avslutad grönmarkerad, vad innebär det?


Svar:

Det innebär att de är markerade som Avslutad för att de skapades innan 2018-07-31. De försvinner inte utan du kan istället välja att filtrera bort Avslutade planer/mål/aktiviteter genom att bocka ur Visa avslutade som är ibockad i filtermenyn till vänster.

Varför har mitt mål/mina mål (Arkiverad) i rubriken?


Svar:

Målet är inte arkiverat utan har fått rubriken (Arkiverad) då det skapats utan måltyp. Inget påverkas.

När jag klickar på Hjälp inne i KOLL så öppnas ingen ruta, varför?


Svar:

Detta fel kan uppstå om du använder webbläsaren Google Chrome. Du behöver tömma cacheminne och cookies på din dator. Du gör det enkelt genom att följa dessa steg:

  1. Öppna Chromepå datorn.
  2. Klicka på Mer längst upp till höger.
    Ser ut som tre vertikala prickar
  3. Klicka på Fler verktyg Ta bort webbinformation.
  4. Välj tidsintervall högst upp. Välj Genom tiderna om du vill rensa
  5. Markera kryssrutorna bredvid Cookies och andra webbplatsdata och Cachade bilder och filer.
  6. Klicka på Rensa

Stäng webbläsaren, öppa upp den igen och logga in i KOLL. Kvarstår felet hör av dig till koll@nacka.se

Jag har bytt mailadress samt efternamn, nu kan jag inte logga in på KOLL vad gör jag?


Svar:

Kontakta oss på nkssupport@nacka.se så hjälper vi dig.

Jag är behörig speciallärare. Hur får jag legitimation som speciallärare? Kommer min legitimation som speciallärare att läsas in automatiskt av Skolverket?


Svar:

Du kan utöka din legitimation med speciallärarbehörighet hos Skolverket genom att du ansöker om det. När du har gjort det så kommer uppgifterna att läsas in i KOLL, vilket vi gör två gånger per termin.

Sidan uppdaterades: