Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad ska jag som medarbetare göra i KOLL?

Du ska fylla i 3 delar i KOLL; 1. Kompetenskartläggning 2. Självskattning 3. Medarbetarsamtalsmall

1. Kompetenskartläggning

I din kompetenskartläggning fyller du i vad du arbetar som och vad du har för examen/utbildning. Kompetenskartläggningen görs i din kompetensprofil som utgör alla flikar förutom fliken "Kompetenser". För lärare, förskollärare och fritidspedagoger läses legitimation och behörighet in från Skolverket.

Så här fyller du i din kompetenskartläggning;

 1. I början av varje hösttermin ska du logga in i KOLL och färdigställa/uppdatera din kompetensprofil.
 2. Om du anger att du har en examen/utbildning ska du även specificera vilken i kommentarsrutan bredvid.
 3. Ladda upp ditt examensbevis/utbildningsbevis i dokumentarkivet.
 4. Är du lärare, förskollärare eller fritidspedagog visas din behörighet som vi läst in från Skolverket i KOLL i fliken ”Undervisningsämnen”. Ange vilka ämnen du undervisar i för aktuellt läsår genom att bocka i rutan ”Undervisar i” efter varje ämne.
 5. När du är klar med din kompetenskartläggning i KOLL ska du klicka i Kompetensprofil klar/uppdaterad.

2. Självskattning av kompetenser

Inför medarbetarsamtalet med din chef ska du göra en självskattning. Skattningen finns i din kompetensprofil under fliken ”Kompetenser”. Skattningen består av två delar; en del visar dina yrkeskompetenser och en del visar hur du lever upp till medarbetarpolicyn. Här fokuserar vi på hur du gör självskattningen av dina yrkeskompetenser.

Självskattning ger bild av nuläge
Till varje yrkesroll finns ett antal yrkeskompetenser kopplade. Ett exempel är digital kompetens. Här ska du bland annat skatta hur du använder internet och digital teknik för att effektivisera det egna arbetet.

För varje yrkeskompetens ska du ange vilken nivå du befinner dig på. Det finns fyra nivåer, från ett till fyra där ett (1) står för viss kompetens och fyra (4) för mycket hög kompetens. För att uppnå nivå fyra ska man vara expert/specialist inom sitt område, det är mer sällan som någon har en sådan spetskompetens. Syftet med skattningen är alltså inte att sätta så höga nivåer som möjligt utan ett tillfälle att reflektera över din kompetens för att ge en faktisk bild av det läge du befinner dig i just nu.

Glöm inte att berätta för din chef hur du har resonerat kring din självskattning i KOLL genom att motivera i kommentarsrutan efter varje kompetens.

Under medarbetarsamtalet ska du och din chef ha en dialog om din skattning i syfte att nå samsyn. När ni uppnått samsyn ska din chef markera detta genom att bocka i efter varje kompetens du skattat i kolumnen status så att den blir grön. I kompetensguiden i KOLL kan du läsa mer om de olika yrkeskompetenserna och nivåerna.

3. Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en dialog mellan dig och din chef som ska genomföras minst en gång per år.
I medarbetarsamtalet ska du som medarbetare:

 • diskutera föregående period och mål,
 • synliggöra din kompetens och dina behov av att utvecklas,
 • visa din måluppfyllelse,
 • beskriva din arbetssituation,
 • följa upp din arbetsinsats så att det stämmer med ditt uppdrag,
 • visa att du agerar i enlighet med medarbetarpolicyn,
 • ha en dialog med din chef om din skattning i syfte att nå samsyn.

När du och din chef är klara och överens om innehållet i medarbetarsamtalmallen ska ni godkänna mallen.

Du som medarbetare ansvarar för att förbereda dig inför ditt medarbetarsamtal genom att:

 1. färdigställa/uppdatera din kompetenskartläggning i din kompetensprofil och specificera om du har en examen/utbildning i kommentarsrutan,
 2. fylla i din självskattning,
 3. kommentera alla kompetenser i självskattningen,
 4. påbörja medarbetarsamtalsmallen i KOLL genom att fylla i punkt 3, 4 och 5 i medarbetarsamtalsmallen, instruktion finns under ?Hjälp,
 5. ladda upp relevanta examensbevis/utbildningsbevis/kursintyg.

Sidan uppdaterades: