Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stödmaterial för chefer

Mallar att använda inför och vid medarbetarsamtal.

Visstidsanställd medarbetare

Visstidsanställda medarbetare finns inte i KOLL därför finns mallar i word du kan använda istället.

Anställning, examina och legitimation.docx
Medarbetarsamtalsmall för visstidsanstalld.docx
Mål och utvecklingsplan för visstidsanstalld.docx

Mall för lära känna medarbetare och för att följa upp en rekrytering

Från och med hösten 2023 finns det två nya samtalsmallar i KOLL som du som chef kan välja att använda:

Lära känna samtalsmall

För dig som är ny chef och vill lära känna dina nya medarbetare på ett första samtal finns samtalsmallen ”Lära känna samtal” i KOLL. Mallen innehåller olika stödfrågor där du bestämmer vilka frågor du vill ta med i samtalet. Mallen är utformad så att frågorna går att ställa under pågående samtal eller så att medarbetaren kan förbereda sig genom att fylla i mallen innan samtalet. Vi rekommenderar medarbetarna förbereda sig eftersom mallen innehåller frågor som en kan behöva fundera på innan.

Uppföljningssamtal med nyanställd medarbetare

Varje anställning är en omfattande investering av tid och engagemang, därför är det viktigt att följa upp att den nyanställde har fått en bra möjlighet att komma in i organisationen och utföra ett bra arbete. Till din hjälp finns samtalsmallen ”Uppföljningssamtal med nyanställd medarbetare” i KOLL. Uppföljningssamtalet genomförs av chef förslagsvis efter en period om en till tre månader.
Ett tips är att vara lyhörd för den anställdes behov, stäm av vilka utbildningsinsatser eller stöd som kan behövas för att underlätta processen att komma in i arbetet.

Så här gör du för att få fram samtalsmallarna

För dig som är ny chef i KOLL

Se till att du befinner dig dig under fliken Mina medarbetare (1.) Sök fram medarbetaren i filtermenyn till vänster genom att skriva medarbetarens förnamn (2.). Se nu till att du väljer underfliken Medarbetare (3.). Klicka nu på medarbetaren (4.).

När du valt en medarbetare, se till att du befinner dig under Samtal/Mål. Klicka på Lägg till som du hittar längst ut till höger och välj sedan Samtal.

Nu får du upp en samtalsmall där medarbetarsamtal alltid är förvalt. För att byta samtalsmall klicka under TYP på pilen till höger om Medarbetarsamtal (rullgardinsmeny). Välj nu den samtalsmall du vill använda.

imagegcjaf.png

På alla mallar finns en informationsguide under rubriken Sammanfattning som beskriver hur man gör för att skriva i mallen.

Stödmaterial

För dig som vill ha yrkeskompetenser och nivåbeskrivningar som finns i KOLL i word.
Beskrivning av yrkeskompetenser (PDF-dokument, 82 kB)
Nivåbeskrivning - yrkeskompetenser (PDF-dokument, 100 kB)
Nivåbeskrivning - medarbetarpolicy (PDF-dokument, 128 kB)

Rapporter

Här finns en kort beskrivning över de olika rapporterna du kan få fram i KOLL KOLL Rapporter lathund .pdf

Medarbetarpolicy

Medarbetarpolicyn beskriver kommunens förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling. Medarbetarpolicyn är även Nacka kommuns arbetsmiljöpolicy samt innehåller utgångspunkter för lönebildning och lönesättning.

Medarbetarpolicyn antogs av kommunstyrelsen 24 september 2018.
Medarbetarpolicy (PDF-dokument, 160 kB)

Sidan uppdaterades: