Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev digitala resurser februari 2023

Informationsbrev om det digitala inom Nackas kommunala skolor och Nacka kommun.

I detta nyhetsbrev får ni övergripande information om vad sker inom digitala området för Nackas kommunala skolor men även det som sker generellt i Nacka kommun. Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta team digital kompetens via Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se.

Vad händer efter InfoMentor?

Avtalet med InfoMentor går ut 2024-06-01 och en ny upphandling har påbörjats, följande tidplan är aktuell:

Tidplan 2023

Q1 januari – mars
RFI (request for information)
Ett antal frågeställningar går ut till samtliga aktuella leverantörer och de som är intresserade av att presentera sin lösning för team digital kompetens kommer att bli inbjudna under perioden. Sammanställning görs och presenteras för SLVS (strategiska ledningsgruppen) i början av april som underlag för ett vilket inriktningsbeslut som ska tas.

Q2 mars-juni
Interna workshops utifrån olika målgrupper inom Välfärd skola, underlag till upphandling tas fram.

Datum för workshops och målgrupp:
Skoladministratörer och IT-ansvariga måndag 24:e april 14.30-16.00 lokal Orminge
Förskola och chefer onsdag 26:e april 15.00-16.30 lokal Krokhöjden
Grundskola och chefer torsdag 4:e maj 15.00-16.30 lokal Orminge
Gymnasium och chefer måndag 8:e maj 15.00-16.30 lokal Orminge
Samtliga inbjudningar skickas ut via Outlook.

Tillsättning av referensgrupp.

Q3 augusti-oktober
Upphandlingsunderlaget slutförs och publiceras. Anbudsöppning.

Q4 oktober-december
Leverantörsvisningar där referensgruppen ingår. Tilldelning sker. Avtal skrivs på.

Tidplan 2024 

Q1 januari-mars
2024 teknikinförande och uppsättning av systemet.

Q2 mars-juni
Utbildning av samtliga berörda medarbetare och information till samtliga övriga målgrupper grupper som tex vårdnadshavare skickas ut.

Q3 augusti
Systemet går i skarp drift.

Upphandling Nacka24

Utbildningsenheten har påbörjat en ny upphandling av ett nytt system som ska ersätta IST/Extens. Team digital kompetens har haft möte med Utbildningsenheten där skolornas önskemål och behov har framförts. Det nya systemet är tänkt att vara på plats ht-2024.

IT-pedagogiskt tekniskt samråd

Under höstterminen genomfördes tre möten där bland annat följande företag presenterade sina tjänster, LexPlore, StudyBee, Binogi/studi, och Schoolplayer. Vissa av de deltagande skolorna har fortsatt dialog i olika former med de företag som medverkade på mötena.

Vårens möten för IT-pedagogiskt tekniskt samråd
20:e februari 15.00-16.30 lokal Björknäs Nacka stadshus, Magma Matteappen deltar.
29:e maj 15.00-16.30 lokal Björknäs, Nacka stadshus.

Information om Prorenata till biträdande rektorer på skolorna

I och med övergången till Prorenata som journalsystem så har Barn- och elevhälsan fått stora möjligheter att använda digitala verktyg för att inhämta samtycken och formulär från vårdnadshavare. För att dessa verktyg ska fungera måste vårdnadshavarnas kontaktuppgifter vara uppdaterade i Prorenata.

Vi behöver därför er hjälp att meddela vårdnadshavarna på era skolor att de behöver uppdatera sina kontaktuppgifter i Nacka24 (ej Infomentor) för att kunna få digitala utskick från Barn- och elevhälsan. Vi är tacksamma om det sker så snart som möjligt via exempelvis Infomentor. Framöver vore det bra om denna information går ut till vårdnadshavare vid t ex läsårsstart.

Text som kan användas vid utskick till vårdnadshavare i t ex Infomentor:
Barn- och elevhälsan i Nacka har bytt journalsystem. I och med detta kan formulär och samtycken skickas till er vårdnadshavare för digital ifyllnad av dessa samt signering med BankID. För att ni ska kunna vara en del av detta är det viktigt att alla vårdnadshavare går in i Nacka kommuns system Nacka24 och uppdaterar era kontaktuppgifter så snart som möjligt.

Ni hittar detta på www.nacka.se -> välj flik Förskola & skola -> klicka på den blå knappen Nacka24. Logga in med ditt BankID och gå igenom dina kontaktuppgifter under Min sida > Mina uppgifter. Kontrollera att dina kontaktuppgifter och din e-postadress (“nästa steg”) stämmer.
Vid frågor kontakta Barn- och elevhälsans support: boesupport@nacka.se.

Nytt ärendehanteringssystem

Nacka kommun har upphandlat ett nytt ärendehanteringssystem som kommer införas under våren. För er skolor som har ett behov av ett ärendehanteringssystem kommer det att gå ut en inbjudan där systemet kommer att presenteras och hur införandet ska gå till för skolsidan. Företaget som kommer att leverera tjänsten till Nacka kommun heter IT Software.

Nacka Academy

Vi har publicerat en ny utbildning i Nacka Academy – Introduktion digitala resurser och system som riktar sig till alla medarbetare i Nackas kommunala skolor och förskolor som vi hoppas kan komma väl till pass så här i början på terminen. Utbildningen innehåller information om de digitala resurser och system som en anställd hanterar i sin vardag samt information om var man ska vända sig om man behöver hjälp.

Direktlänk till utbildningen Introduktion digitala resurser och system.

Skolledare och IT-ansvariga har ett eget konto i Nacka Academy. Vill du ha ett eget konto? Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se

Föreläsningsserie vårterminen 2023

Under januari till och med mars 2023 genomför vi en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden. Programmet inklusive datum och tid för alla föreläsningar hittar ni här: https://www.nacka.se/forelasningsserie-2023

Ingen föranmälan behövs utan logga in via Teamslänken som finns vid respektive föreläsning. Föreläsningarna kommer att spelas in och gå att se via Nacka Academy ett par dagar efter att föreläsningen ägt rum. Vill du ha ett konto till Nacka Academy? Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se

Påminnelse - rensa svar från dina enkäter i ProofX

230104 fick alla ProofX-administratörer ett e-postmeddelande med uppmaningen att gå igenom sina formulär och gallra, arkivera eller radera insamlade svar.
En grundregel för hanteringen av formulär är att insamlade svar som innehåller personuppgifter inte får lagras på ProofX-servrar längre än nödvändigt. Detta innebär att insamlade svar i form av anmälningar till exempelvis genomförda föräldramöten, tidigare lov, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal måste raderas från ProofX.

Korrekt elevunderlag i digitala system och inför SCB-rapportering

Det finns en ny utbildning i Nacka Academy som går igenom hur du som InfoMentor- och Nacka24-administratör kan kontrollera och jämföra elevunderlaget i Nacka24 med elevunderlaget i InfoMentor. Utbildningen har tagits fram som ett stöd för skolorna att säkra upp elevunderlaget så att underlaget stämmer i olika digitala system samt inför SCB-rapporteringarna.
I utbildningen får du även information om hur du gör för att kontrollera att de elever som har “Inskriven vid fritidshem” markerat även har en fritidshemsplacering i Nacka24.
Utbildningen bygger på Excels “LETARAD”.
Länk till utbildningen Elevregister, elevunderlag och SCB-rapporter i Nacka Academy.

Uppdaterad rutin för hantering av SU-elever

Rutinen för hantering av SU-elever är uppdaterad. Klicka här för att komma till rutinen.

Önskar ni support, stöd och utbildning på plats?

Vi genomför utbildningar och andra uppdrag på plats på era enheter i både Office 365 och Google Workspace for education. Har ni önskemål om andra typer av stöd eller utbildningar kan ni även mejla in det till nkssupport@nacka.se.

Nacka kommunala skolors support

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa er med diverse IT-relaterade problem går det alldeles utmärkt att använda kontakta Nackas kommunala skolors support på nkssupport@nacka.se.

Kompetenskalendern på Nackas kommunala skolors och förskolors webb

Du vet väl om att du kan gå in på www.nacka.se/nks och hitta kompetenskalendern där vi publicerar kommande kurser. Scrolla längst ner på sidan så hittar du den.

Sidan uppdaterades: