Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Informationsbrev digitala resurser september 2023

Informationsbrev om vad som sker inom det digitala området för Nackas kommunala skolor och förskolor.

Vid frågor eller funderingar kontakta Nackas kommunala skolors support nkssupport@nacka.se

InfoMentor upphandling

Efter den RFI (request for information) som genomfördes under våren har det framkommit att i nuläget är det inte är önskvärt att upphandla ett nytt system utifrån vad marknaden erbjuder och vilken påverkan ett systembyte skulle innebära för Välfärd skola.

Vi kommer därför att förlänga med InfoMentor via avrop.

InfoMentor - nätverksträffar, ”Våga göra - Våga dela”

Välkommen på nätverksträffar för att diskutera hur du kan arbeta med InfoMentor utifrån direktiven för förskola och grundskola. Det ges också möjlighet att dela med sig av goda exempel.

Förskolan 12 oktober 15.00-16.30 lokal Orminge Nacka Stadshus
Infomentordirektivet för förskolan. Om du vill delta på nätverksmötet så kontaktar du din chef som kan vidarebefordra Outlookinbjudan till dig.

Nätverksträff grundskolan 18 oktober 15.00 -16.30 lokal Orminge Nacka Stadshus
Infomentordirektivet för grundskolan. Om du vill delta på nätverksmötet så kontaktar du din chef som kan vidarebefordra Outlookinbjudan till dig.

Läs senaste nyhetsbrevet från InfoMentor

Elevers e-postadresser på plats i InfoMentor

Elevers e-postadresser är registrerade på eleverna 23 augusti. När nya elever börjar ska InfoMentor-administratören på enheten lägga till e-postadressen manuellt på dessa i InfoMentor. Se InfoMentor-årshjulet.

Inför SCB-rapportering ”Elever per 15 oktober”

I Nacka Academy finns en utbildning som stöttar skolornas SCB-rapportering.

Kursinnehåll:

 • Jämför elevunderlaget i InfoMentor med elevunderlaget i Nacka24.
 • Jämför underlaget för fritidshemsplacerade elever i InfoMentor med underlaget i Nacka24.
 • Vilka uppgifter som behöver anges i InfoMentor.

Länk till utbildningen Elevregister, elevunderlag och SCB-rapporter i Nacka Academy.

KOLL

KOLL har uppdaterats med två nya samtalsmallar:
1. Lära känna samtalsmall - för nya chefer som vill lära känna sina nya medarbetare.
2. Samtalsmall för att följa upp en rekrytering – en mall för chefer som vill följa upp att nyanställd medarbetare fått en bra möjlighet att komma in i organisationen.

För dig som medarbetare innebär detta att fler mallar går att välja i KOLL och att den tidigare rubriken Medarbetsamtal/Mål har ändrats till Samtal/Mål. När du skapar ett samtal i KOLL kommer medarbetarsamtalet alltid att ligga som förvalt.

Information om samtalsmallarna finns på KOLL:s sida under nyheter: www.nacka.se/koll

Integrationer KOLL

 • Endast tillsvidareanställa medarbetare läses in i KOLL.
 • Inläsning av nya medarbetare sker i slutet av varje månad.
 • Förskollärares och lärares behörigheter läses in en gång per termin, detta görs vecka 44.

Prorenata

Prorenata har en sida med information, lathundar, manualer och instruktionsfilmer. Vi rekommenderar nya medarbetare som ska använda Prorenata att ta del av informationen. Sidan innehåller även vanliga frågor och svar samt support. www.nacka.se/prorenata.

Nätverksträff Prorenata

Nätverksträff 10 oktober 14.30-16.30 Nackasalen i Nacka Stadshus
Riktar sig till skolledare och medarbetare i grundskola och gymnasium som arbetar i Prorenata. Om du vill delta på nätverksträffen så kontaktar du din chef som kan vidarebefordra Outlookinbjudan till dig. Syftet med nätverksträffen är att dela med sig av hur systemet används, samt ett tillfälle att ställa frågor.

Nytt ärendehanteringssystem

Nacka kommun har upphandlat ett nytt ärendehanteringssystem som kommer införas under hösten. Ett antal skolor har redan påbörjat arbetet med att införa systemet och är ni intresserade går det bra att kontakta nkssupport@nacka.se. Företaget som kommer att leverera tjänsten till Nacka kommun heter IT Software och produkten TopDesk.

Nacka Academy

Under våren och hösten har det tillkommit flera utbildningar i Nacka Academy:

 • Introduktionspaket för nyanställda medarbetare.
 • E-tjänster, utbildning för handläggare i Välfärd skolas e-tjänster.
 • Utepedagogik på förskolan - Med läroplanen i sandlådan.
 • Grundkurs i Microsoft 365 (OneDrive, kalender, Teams och Power Point).

På Nacka Academys informationssida finns kursutbud och information om kontohantering.
Önskemål om utbildningar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete? Kontakta nkssupport@nacka.se.

ProofX - rensa svar från dina enkäter

En grundregel för hanteringen av formulär är att insamlade svar som innehåller personuppgifter inte får lagras i ProofX längre än nödvändigt. Detta innebär att insamlade svar i form av anmälningar till exempelvis genomförda föräldramöten, tidigare lov, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal måste raderas från ProofX.

”Var sparar jag vad?”

Ta del av Digitaliseringsenhetens guide (PDF-dokument, 506 kB) för att välja lämplig lagringsplats utifrån typ av information som hanteras.

E-tjänster - workshop

Välfärd skola producerar egna e-tjänster. Den 10 oktober klockan 09.00-10.00 anordnas en workshop i Stadshuset där syftet är att nyckla fram gemensamma behov av e-tjänster. Om du vill delta på workshopen så kontaktar du din chef som kan vidarebefordra Outlookinbjudan till dig.

E-signering av betyg

YBC kommer under hösten att genomföra en pilot med fokus på e-signering av betyg. Parallellt gör vi en genomlysning om huruvida grundskolan ska ges möjlighet att kunna hantera betygssignering digitalt.

Nackas kommunala skolors support

För stöd och hjälp kontakta nkssupport@nacka.se.

Informationssidan Digitala resurser

Ta gärna del av sidan Digitala resurser. På sidan finns information om digitala resurser och system.

Sidan uppdaterades: