Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Digitala resurser

Nackas trådlösa nätverk Nackakommun_BYOD

Denna anvisning beskriver hur du som personal eller elev ansluter en enskild eller delad Chromebook (som delas av fler personer) till Nackas trådlösa nätverk Nackakommun_BYOD.

Metod 1 – Hantering i Google Chrome Management (rekommenderas)
Chromebooks hanteras enklast genom management i Googles Administratörskonsol där inställningar kan göras för att automatiskt ansluta Chromebooks till nätverket.

Detta kräver att "Chrome management licenser" är inköpta och registrerade på de Chromebooks som ska ansluta till nätverket.

Kontakta: skolutvecklare@nacka.se för mer information.

Metod 2 – Personlig registrering
När man loggar in på en Chromebook får du personliga inställningar knutet till din identitet, däribland inställningar för nätverk. På grund av detta måste den som loggar in på en Chromebook göra personliga nätverksinställningar (t.ex. ansluta till "Nackakommun_BYOD").

Tänk på att du behöver registrera din Chromebook på nytt när du byter lösenord och att det INTE går att ansluta en omanagerad Chromebook till nätverket med ett s.k. gemensamt Wifi-konto.


Så här gör du för att ansluta en Chromebook till nätverket:

1. Klicka på nätverkssymbolen nere i högra hörnet på skärmen

2. Klicka på nätverks-raden (No network)

3. Välj nätverket Nackakommun_BYOD

4. Ange EAP-metod EAP-TTLS

5. Ange ANVÄNDARNAMN och LÖSENORD (Nacka-konto alternativt EDU-konto)

  • ANVÄNDARNAMN Personal är "alias/kortnamn" t.ex. lada
  • ANVÄNDARNAMN Elever är "fornamn.efternamn" t.ex. carl.carlsson
  • Elever eller personal som delar på en Chromebook, ska var och en ansluta med personliga inställningar mot det trådlösa nätverket "BYOD".

6. Bocka i Spara identitet och lösenord

7. Klicka på Ansluta


Sidan uppdaterades: