Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fjärr- och distansresurser

Vi samlar instruktioner, lathundar och andra tips för att undervisa på distans och mötas över nätet.

Om fjärr och distans

Vi pratar om distans och fjärr och det finns flera olika sätt att arbeta över nätet där man inte möts fysiskt i ett rum eller en plats. Här är olika sätt att lägga upp sin undervisning.

Fjärrundervisning - lärare och elever möts över nätet i realtid. Mötet sker här och nu. Läraren sitter vid en skärm och elever deltar via dator eller mobil. Det finns möjlighet för eleverna att ställa frågor via chatt. Läraren kan växla till webbsidor och visa material och webbsidor som hör till ämnet.

Distansundervisning - lärare skapar material och/eller uppgifter som delas till elever på en plattform som kan vara InfoMentor, Schoolsoft, Microsoft Team eller Google Classroom. Om lärare gör en föreläsning inom något ämne kan eleven se och lyssna vid tidpunkt som passar. Vid distansundervisning träffas inte lärare och elever fysiskt.
I en undervisningssituation blandas dessa två då man både ses i realtid över nätet och att eleverna utför uppgifter på egen hand på distans.

Praktiska tips och råd vid fjärr- och distansundervisning

För din undervisning i fjärr och distans

Manualer för nedladdning

Sidan uppdaterades: