Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetssätt inom fjärr- och distansundervisning

Att undervisa när du inte står i klassrummet med dina elever är annorlunda och kräver annat. Det är en omställning och du behöver tänka och planera på ett annat sätt. Flödet eller processen för ditt ämnesområde, kurs eller tema kan se olika ut. Vi ger här några exempel på hur ett tema/område skulle kunna läggas upp.

1 - Starta med kommunikation i realtid med fjärr

Kommunikation, träffa eleverna i realtid. Kameran på dig själv och muntliga instruktioner/muntligt berättande som inledning på nytt område/avsnitt i ditt ämne. Visa material som finns i din dator eller på webben genom att dela skrivbordet. Google Meet och Microsoft Teams fungerar. Även Zoom.
Ge tydliga uppgifter i Classroom/Teams eller InfoMentor/Schoolsoft med tidsramar och omfattning för arbetet.

Ge elever möjlighet att ställa frågor, det kan de göra i chatten. Om det blir många frågor, be att få återkomma med skriftligt svar i Classroom/Teams

Inlämning av uppgiften sker i Classroom/Teams

2 - Spela in undervisningsmaterial i förväg

Spela in en undervisningsfilm om ett tema/ämne/moment du ska ta upp. Här finns många sätta att spela in. Enklast kanske är att skapa eller använda en färdig ppt som du talar till. Koppla uppgiften till en eller flera webbresurser som de ska läsa.
Screencastify fungerar smidigt och sparas automatiskt i din egen Drive eller direkt i Classroom. Gratiskonto har en gräns på 5 minuter. Men du kan spela in flera delar.

Lägg upp filmen i Classroom/Teams.

Öppna upp en fjärrsändning och förklara mer när eleverna sett filmen.Be eleverna ställa frågor via chatten så att alla har förstått uppgiften.

Eleverna lämnar in via Classroom eller Teams.

3 - Både lärare och elever använder video och/eller ljud

Spela in din röst eller en video på dig själv. Använd telefonen som ger bra ljud (om det är tyst runt om) eller varför inte Youtube. Lägg filen i Classroom eller Teams där eleverna kan lyssna när det passar.

Gör en uppgift som passar att elever ska spela in; språk, svenska, matte kanske. Uppgiften kan se olika ut. Som här:

  • Eleverna spelar in sin redogörelse/svar på frågorna till uppgiften.
  • Eleverna högläser en text eller ord på annat språk.

Ljudfilen läggs på Classroom eller Teams.

4 - Tips från gymnasieläraren

- Nu har jag undervisat på distans i fyra dagar och har dragit några lärdomar. Bästa starten är i chatten och att man väntar 2-3 minuter och sedan vidoechatt så att eleverna ser mig. Lite startskott: nu kör vi. En kort genomgång eller läsning och sedan 30 minuters jobb.

Därefter videochatt igen för att samla ihop gruppen, förklara oklarheter samt att eleverna hör sina klasskamrater. Under de 30 min som de jobbar finns jag på chatt och kan även ringa upp de som behöver individuellt stöd.

Ytterligare en sak som funkade var att eleverna arbetade två och två. Jag delade in eleverna i par och så ringde de upp varandra. De var nöjda över det arbetet.

Hämtat från Twitter 200323
Ingegerd Norder
@IngegerdNorder
Lärare i Sva, so och speciallärare

Sidan uppdaterades: