Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Registrera personuppgiftsbehandlingar i Draftit

Registrera personuppgiftsbehandlingar

Alla personuppgiftsansvariga (respektive nämnd) ansvarar för sina personuppgiftsbehandlingar. Alla behandlingar ska finnas i ett gemensamt register och de olika enheterna/verksamheterna är i sin tur ansvariga för att registret både är kvalitetssäkrat och uppdaterat.

Registret hjälper oss ha kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar vi utför i kommunen. Det hjälper oss också att, på ett systematiskt sätt, kontrollera att vi till exempel har en rättslig grund att behandla uppgifterna.

Registret är en total kartläggning av alla behandlingar av personuppgifter som utförs inom respektive nämnd. Det ger en översikt över alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer.

Nacka kommuns register ligger i ett system som heter Draftit.
Här registerar vi all behandling av personuppgifter, både det som sker i system och manuellt.

Vill du ha tillgång till systemet, maila servicecenter som ansvarar för behörighetshantering. Tänk på att endast den som ansvarar för registreringen, det vill säga den som arbetar aktivit i systemet (alternativt enhetschefen) som ska ha behörighet.

Nacka kommun, Välfärd skola
Registrerade system- och program i Draftit:

Google Workspace for Education
Hypergene
Comaea C10 - Koll
Anmälan skola - kränkande behandling
DigiExam
Inläsningstjänst
Lexia Provia
Landguiden
Palms - Nacka Academy
DuoSTATION MDM
InfoMentor
Skolon
Skola24

Nacka kommun, Serviceenheten
ProofX

IT-ansvarig/Skoladministratör
Vid frågor om registrering av enklare system och program som används på skolenheten - ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor.

Sidan uppdaterades: