Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Google Workspace for Education - FAQ

Frågor och svar om Google Workspace for Education

Till vad används Google Workspace for Education inom Nackas kommunala skolor?


Svar:

Google Workspace for Education (GWFE) används för kollegialt lärande, samarbete, formativ bedömning. GWFE ger också möjlighet för pedagoger och elever att hantera dokument. Det som dokumenteras samt kommuniceras i GWFE ska ha fokus på utveckling och lärande. Det kan exempelvis röra sig om elevarbeten, pedagogernas eget arbetsmaterial såsom pedagogiska planeringar, arbetsuppgifter, veckoutvärdering, reflektioner och feedback.

Vilken typ av personuppgifter får inte lagras i Google Workspace for Education?


Svar:

I Google Workspace for Education får inte känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter lagras

Känsliga personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är uppgift om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter, genetiska uppgifter, medlemskap i en fackförening och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Extra skyddsvärda personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är löneuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter, till exempel uppgifter från utvecklingssamtal, uppgifter om resultat från personlighetstester eller personlighetsprofiler, information som rör någons privata sfär, uppgifter om sociala förhållanden.

OBS! Det här är alltså inte en lagringsyta där man dokumenterar om elever varit sjuka eller något annat kring elevernas eller personalens personliga förhållanden eller uppgifter från utvecklingssamtal. Detta gäller samtliga användare och i samtliga verktyg och applikationer som finns tillgängliga via Google Workspace for Education.

Vem och vart anmäler jag otillåten eller olaglig användning av Google Workspace for Education?


Svar:

Du kontaktar din lokala administratör på skolan vid brott mot gällande policies samt uppkomst av bl.a. spam, phishing och upphovsrättsintrång.

Till vem och vart vänder jag mig med supportfrågor om Google Workspace for Education?


Svar:

Du kontaktar i första hand din klasslärare och om problemet är svårlöst och kräver felsökning så kontaktar du din lokala administratör på skolan.

Kommer det att finnas annonser i Google Workspace for Education?


Svar:

Annonser är inaktiverade i Google Workstation for Education-tjänster för alla utbildningsdomäner. Användare av Google Workspace for Education på grund- eller gymnasieskolor ser inte annonser i Google Sök när de är inloggade med sina användarkonton.

Vilken typ av skanning/indexering av användardata görs på Google Workspace for Education-konton?


Svar:

Tjänsterna i Google Workspace for Education samlar inte in eller använder elevdata för annonsering eller för att skapa annonsprofiler.

Hur mycket lagringsutrymme får användarna med Google Workspace for Education?


Svar:

Varje användare har obegränsat lagringsutrymme för Google Drive, Gmail och Google Foto.

Vem kan radera och återställa en webbplats i applikationen Sites?


Svar:

Det är bara ägaren som kan radera och återställa en borttagen webbplats. Återställning ska göras inom 30 dagar, annars raderas webbplatsen permanent.

Kan jag som användare ladda ned data, som dokument, e-post, foton och kalenderuppgifter?


Svar:

Om du som personal eller elev slutar och vill ta med dig ditt Google-material.

Hämta en kopia och skapa ett arkiv med dina uppgifter (Gmail, Drive, Kalender, Kontakter m.m.) från Googles produkter.

- Se Hämta din data.

Hur loggar jag in på administratörskonsolen?


Svar:

Du hittar administratörskonsolen på admin.google.com. Logga in genom att ange din e-postadress och ditt lösenord så öppnas konsolen.

Sidan uppdaterades: