Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (medarbetare och elev i Nackas kommunala skolor), så som för- och efternamn, e-postadress, skola, klass, bild (valfritt) och användar-ID, telefon arbete- och mobil (gäller endast medarbetare). De personuppgifter som registreras i Google Workspace for Education (lärplattform) behöver vi för att kunna hantera och tilldela ett pedagogiskt arbetsverktyg med olika bastjänster (t.ex. läromedelsprogram, applikationer, tillägg och kommunikationsverktyg) som ska nyttjas för digitalt samarbete (skapa, dela, kommunicera och samarbeta) i lärsituationen mellan lärare och elever.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter och dokumentation kommer att sparas under behandlingen och gallras (tas bort) när de inte längre behövs (vid inaktualitet) med hänsyn till ändamålet i behandlingen d.v.s. när du som skolelev eller medarbetare avslutar din skolgång eller tjänst i Nackas kommunala skolor.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför den Europeiska Unionen (EU) enligt dataskyddsförordningens gällande regler om överföring av personuppgifter till tredje land. Se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida - Överföring till tredje land. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08-718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se.

Sidan uppdaterades: