Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inloggning Google Workspace for Education

Inloggning

Inloggning sker med din e-postadress enligt nedan. Logga in i Google Workspace for Education.

- Personal: fornamn.efternamn@utb.nacka.se och ditt Nacka-lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt Nacka-lösenord.

Personal och elever vid Björknässkolan, Björknäs grund- och gymnasiesärskola använder inte Google Workspace for Education.


Användarkonto


Personal och elever (förutom ovan listade skolor) har användarkonto för Google Workspace for Education inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal och elever administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Lösenordsbyte för elev

- Om du som personal är lösenordsadministratör för elev så går du till sidan www.edu.nacka.se och loggar in med ditt Nacka-konto (ej UTB).

- Om du inte är lösenordsadministratör så kontaktar du din enhets lokala administratör och ber om ett lösenordsbyte för eleven.

Lösenordsbyte för Personal

Då det är samma lösenord för Google Workspace for Education som för ditt Nacka-konto så följer du vanlig rutin vid lösenordbyte.

- PC-användare: Tryck Ctrl+Alt+Delete och välj "Ändra lösenord" eller använd följande länk för byte av lösenord.

- Mac-användare: Använd följande länk för byte av lösenord.

- Vid byte av lösenord så får det inte innehålla å, ä, ö och måste vara minst 6-tecken långt.

Det nya lösenordet gäller för åtkomst av din IT-arbetsplats och verksamhetssystemen O365, Google Workspace for Education och Koll.

Support

Personal
- Se Support.
- Se Frågor och svar.
- För övriga frågor, vänd dig till din administratör/superuser som hanterar Googles tjänster på enheten.

Administratör/Superuser
- Felanmälan användarkonton och behörigheter, Serviceenhetens självserviceportal, Nacka kommun.
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Sidan uppdaterades: