Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Google Workspace for Education

Kontakt och support

På denna sida finner du kontaktuppgifter
och supportvägar för personal och elever.

Inloggning

Inloggning sker med din e-postadress enligt nedan. Logga in i Google Workspace for Education.

- Personal: fornamn.efternamn@utb.nacka.se och ditt lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt lösenord.

- Personal YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

- Elev YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

Personal och elever vid Björknässkolan, Alphyddeskolan och Centrumskolan använder inte Google Workspace for Education.

Användarkonto

- Samtliga personal och elever (förutom ovan listade skolor) har användarkonto för Google Workspace for Education inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal och elever administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Lösenord

Elev

- Om du som personal är lösenordsadministratör för elev så går du till sidan www.edu.nacka.se och loggar in med ditt Nacka-konto (ej UTB).

- Om du inte är lösenordsadministratör så kontaktar du din enhets lokala administratör och ber om ett lösenordsbyte för eleven.

- Om eleven använder PC, (inloggad i Nacka kommuns nätverk) så trycker eleven Ctrl+Alt+Delete och väljer "Ändra lösenord".

Personal

- Då det är samma lösenord för Google Workspace for Education som för ditt Nacka-konto så följer du vanlig rutin vid lösenordbyte.

- PC-användare: Tryck Ctrl+Alt+Delete och välj "Ändra lösenord", om den ingår i Nacka kommuns nätverk.

- Icke PC-användare: Kontakta Servicecenter i Nacka kommun (9250).

- Du kan även använda följande länk för byte av lösenord. Det nya lösenordet gäller för åtkomst av din IT-arbetsplats och verksamhetssystemen O365 och Google Workspace for Education.

- Vid byte av lösenord så får det inte innehålla å, ä, ö och måste vara minst 6-tecken långt.

Support

Personal
- Se Support.
- Se Frågor och svar.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör/Superuser.

Skoladministratör/Superuser
- Felanmälan användarkonton och behörigheter, Serviceenhetens självserviceportal, Nacka kommun.
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Skoladministratör: - Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. OBS! Ange namnet på det system eller program som du önskar hjälp med.