Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (pedagog, elev och skoladministratör i Nackas kommunala skolor), så som för- och efternamn, e-postadress, skola och talboksrättigheter (berörda elever), personnummer alt. mobilnummer (berörda pedagoger och skoladministratörer). De personuppgifter som registreras i Inläsningstjänst behöver vi för att ge åtkomst till inlästa läromedel till ljudböcker och talböcker samt översättningar och förklaringar i ljudform genom studiestöd på modersmål enligt Skollag (2010:800) och Skolverket, Läroplan för grundskolan (LGR 2011).

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas enligt gällande informationshanteringsplan för Nacka kommun (Enhet/verksamhet: Kommunal förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium). Se informationshanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08-718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se.

Sidan uppdaterades: