Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Digitala resurser

Inloggningsförfarande på system och program

Inloggning Google Workspace for Education

Inloggning

Inloggning sker med din e-postadress enligt nedan. Logga in i Google Workspace for Education.

- Personal: fornamn.efternamn@utb.nacka.se och ditt Nacka-lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt Nacka-lösenord.

Personal och elever vid Björknässkolan, Björknäs grund- och gymnasiesärskola använder inte Google Workspace for Education.


Användarkonto


Personal och elever (förutom ovan listade skolor) har användarkonto för Google Workspace for Education inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal och elever administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Lösenordsbyte för elev

- Om du inte är lösenordsadministratör så kontaktar du din enhets lokala administratör och ber om ett lösenordsbyte för eleven.

Lösenordsbyte för personal

Då det är samma lösenord för Google Workspace for Education som för ditt Nacka-konto så följer du vanlig rutin vid lösenordbyte.

- PC-användare: Tryck Ctrl+Alt+Delete och välj "Ändra lösenord" eller använd följande länk för byte av lösenord.

- Mac-användare: Använd följande länk för byte av lösenord.

- Vid byte av lösenord så får det inte innehålla å, ä, ö och måste vara minst 6-tecken långt.

Det nya lösenordet gäller för åtkomst av din IT-arbetsplats och verksamhetssystemen Microsoft 365, Google Workspace for Education och Koll.

Support

Personal
- Se Support.
- Se Frågor och svar.
- För övriga frågor, vänd dig till din administratör/superuser som hanterar Googles tjänster på enheten.

Administratör/Superuser
- Felanmälan användarkonton och behörigheter, Kundserviceenhetens självserviceportal, Nacka kommun.
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning SCHOOLSOFT (YBC och Nacka gymnasium)

Inloggning

Inloggning sker mot denna länk: http://sms.schoolsoft.se/nacka

Användarkonto

Personal, elever och vårdnadshavare i Nackas kommunala skolors båda gymnasier har användarkonto för SchoolSoft.

Kontouppgifter för vårdnadshavare administreras av gymnasieskolan som eleven går på.

Elev och personal loggar in med sitt Nacka-användarnamn och sitt Nacka-lösenord.

Inloggning Vårdnadshavare

Inloggning
Inloggning sker på denna adress: http://sms.schoolsoft.se/nacka

Support

Elev/personal
- Se Frågor och svar.
- För övriga frågor om tjänsten, vänd dig till din skoladministratör.

Skoladministratör
- Ställ en fråga till supporten för Schoolsoft.

Inloggning InfoMentor

Inloggning med användarnamn och lösen

Personal loggar in med sitt nacka användarkonto, det vill säga användarnamnet (kortnamnet 3-8 bokstäver) och lösen.

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka_ad

Elever loggar in med sitt edu användarkonto, det vill säga användarnamn (förnamn.efternamn) och lösen.

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka_ad

Inloggning med BankID

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka

Support

Personal
- Se Support InfoMentor
- Se InfoMentor - FAQ
- För övriga frågor vänd dig till din skoladministratör eller användarstödjare.

Skoladministratör/Användarstödjare
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning KOLL

Inloggning

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC:

 1. Gå till sidan www.nacka.se/koll
 2. Klicka på den orangefärgade knappen ”LOGGA IN I KOLL”

 3. Du loggas in automatiskt

När du är inloggad från andra nät (t.ex. Nackakommun_BYOD, hemnätverk, övriga nät) eller annan enhet än Nacka-PC:

 1. Gå till sidan www.nacka.se/koll
 2. Klicka på den orangefärgade knappen ”LOGGA IN I KOLL” (se bild ovan)
 3. Ange ditt Nacka-alias och Nacka-lösenord
  (Ditt Nacka-alias består av 3-9 bokstäver och du finner det enligt följande: Öppna ett nytt mail i din Nacka-e-post, klicka på ”Till”, skriv in ditt efternamn och förnamn i sökrutan, markera ditt namn och högerklicka, välj ”egenskaper”.)


  Ovan visas ett påhittat Nacka-alias

 4. Du loggas in i KOLL

Användarkonto

- Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har ett användarkonto för KOLL i Nackas kommunala skolor.

- Konton för medarbetare administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Support

Medarbetare kan vända sig till:
- Stöd och support i KOLL
- Utsedd KOLL-expertanvändare på din skola

Chefer och expertanvändare kan vända sig till:
- Stöd och support i KOLL
- Utsedd KOLL-expertanvändare på din skola
- Utsedd HR-specialist på din skola
- NKSSupport via mail

Inloggning Hypergene

Inloggning

Du loggar in i Hypergen genom BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

Logga in i Hypergene


Användarkonto

 • Samtliga chefer har användarkonto för Hypergene inom Nackas kommunala skolor och förskolor.
 • Konton för chefer administeras av Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se

Support

Om du vill:

 • Anmäla ytterligare personal på din enhet som ska få åtkomst till olika delar i Hypergene
 • Felanmäla felaktig data
 • Anmäla utvecklingsönskemål och förbättrade förslag för Hypergene
 • Ha stöd och support i hur du använder Hypergene

Kontakta Nackas kommunala skolors support: nkssupport@nacka.se

Inloggning Inläsningstjänst

Inloggning

 1. Gå till sidan https://www.inlasningstjanst.se/
 2. Klicka på ”Logga in”
 3. Klicka på knappen ”Skolfederation”
 4. I rutan för ”Välj skola/kommun” söker du efter ”Nacka kommun”
 5. Klicka på knappen ”Logga in med Nacka kommun”
  1. Personal anger sitt Nacka-alias (3-8 tecken) samt Nacka-lösenord.
  2. Elever anger sitt fornamn.efternamn samt EDU-lösenord.

Användarkonto

- Samtliga personal och elever har användarkonto för Inläsningstjänst inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal och elever administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Support

Personal
- Se Frågor och svar.
- Ställ en fråga till Kundsupport Inläsningstjänst.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör.

Skoladministratör
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning skolon

Inloggning

- Inloggning sker med din e-postadress mot denna länk: www.skolon.com


- Personal: fornamn.efternamn@nacka.se och ditt Nacka-lösenord.


- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt Nacka-lösenord.


Användarkonto

- Samtliga personal och elever har användarkonto för SKOLON inom Nackas kommunala skolor.

- Kontona administreras av utsedd administratör på skolan.

Lösenord

Om du glömt ditt lösenord?
- Skriv in ditt användarnamn (e-postadress) på inloggningssidan och klicka sedan på "Har du glömt ditt lösenord?".

Support

Personal
- Ställ en fråga till Skolons kundtjänst.
- För övriga frågor om tjänsten, vänd dig till din skoladministratör/superuser.

Skoladministratör/Superuser

- Ställ en fråga till Nackas kommunala skolors support. (Se frågeformulär)


Inloggning LEXIA PROVIA

Inloggning

- Specialpedagoger loggar in med sin e-postadress (fornamn.efternamn@nacka.se) mot denna länk: www.lexiaprovia.se
- Elever loggar in med sin e-postadress (fornamn.efternamn@edu.nacka.se) mot denna länk: www.lexiaprovia.se

Användarkonto

- Användarkonton för specialpedagoger och elever administreras av administratör på skolenheten.


Lösenord

- Om du glömt ditt lösenord så kan du använda "Glömt lösenord?"-funktionen på inloggningssidan.


Support

Personal
- Ställ en fråga till supporten för Lexia Provia.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör.


Skoladministratör

- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)


Inloggning Landguiden

Inloggning

Skoladministratör
- För mer information om Landguiden och inloggningsförfarande, kontakta NKSSupport.

Inloggning Digiexam

Inloggning

Inloggning på DigiExam-konto sker mot denna länk: https://www.digiexam.se/

- Personal: fornamn.efternamn@nacka.se och ditt lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt lösenord.

Inloggning vid prov sker med DigiExam-klient. (Pc, Mac, Chromebook och
IPad Via Intune MDM-System)

-
Elev: Studentkod, för- och efternamn, e-postadress (fornamn.efternamn@edu.nacka.se).

Användarkonto

- Pedagoger och elever i årskurs 6-9 har användarkonto inom Nackas kommunala skolor.

- Användarkonton för pedagoger och elever administreras av DigiExam.

Lösenord

- Om du glömt lösenordet till ditt DigiExam-konto, använd "Glömt lösenord?"-funktionen på inloggningssidan.


Support


Personal
- Se dokumentation (Installationsmanualer DigiExam-klient, Skriva prov, FAQ) DigiExam Supportcenter.
- Skicka en förfrågan till DigiExam Supportcenter.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör.


Skoladministratör

- Ställ en
fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning ProofX

Inloggning

- Klicka på länken ProofX eller klistra in den i webbläsaren.

- Som användarnamn/username använder du ditt Nacka-användarnamn (ej alias) T.ex. fornamn.efternamn.

Användarkonto


- Samtliga personal kan ansöka om ett användarkonto för ProofX inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

- Ansökan om användarkonto i ProofX.
"Klicka här" för att fylla i ett ansökningsformulär. När din ansökan behandlats får du ditt användarkonto.

- Du bör genomgå en grundutbildning för ProofX innan du skapar formulär och enkäter. Under utbildningen (ca 2 timmar, kostnadsfri) får du veta vilka lagar och regler som gäller för insamling av personuppgifter (PUL och Datainspektionen). Kommande utbildningspass hittar du under "Evenemang".

Lösenord

- Om du glömt ditt lösenord så kan du använda "Glömt ditt lösenord?"-funktionen på inloggningssidan.

- Ett nytt fönster öppnas. Ange e-postadressen som är din nacka e-post adress. T.ex. kalle.persson@nacka.se

- Du får sedan instruktioner skickade till angiven e-postadress som du följer för att kunna byta lösenordet.

Support

Personal
- Se ProofX Online support.
-
Ställ en fråga till supporten för ProofX.
- För övriga frågor om tjänsten, vänd dig till din skoladministratör.


Skoladministratör
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)


Inloggning Anmälan kränkande behandling

Inloggning

Skolan ska registrera en anmälan om kränkande behandling genom att logga in på: https://anmalanskola.nacka.se
Använd din Nacka-PC inte Chromebook och Mac.

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC (när du är på din arbetsplats).

- Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
- Logga in med BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

När du är inloggad mot andra nät (t.ex. hemnätverk eller övriga nät) från Nacka-PC.

- Anslut till Nackas VPN-lösning (FortiClient alt. NackaVPN).
- Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
- Logga in med BankID eller Mobilt BankID, Freja eID+, Nacka eID (Nexus Smart ID).

Användarkonto

- Användarkonton för chefer administreras av Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

Support

Chefer

- Ansökan om nya användarkonton och behörigheter för chefer eller annan personal, kontakta NKSSupport.

Inloggning Prorenata

Prorenata är ett dokumentationssystem för elevhälsans ärenden. Prorenata ersatte PMO Elevakt 16/5 2022.

Inloggning
Du hittar inloggningslänk på Prorentas informationssida.

Utbildning
Manualer och E-learning finns på Prorentas informationssida.

Support
Välkommen att kontakta nkssupport@nacka.se

Användarkonto

- I Prorenata Elevakt ingår personalkategorierna: Rektor, Bitr. rektor, Specialpedagog, Speciallärare och Studie- och Yrkesvägledare.

- Användarkonton för ovan personalkategorier administreras av Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

- I Prorenata Journalsystem ingår personalkategorierna: Skolläkare, Skolsköterska, Psykolog, Kurator och Logoped.

- Användarkonton för ovan personalkategorier administreras av Välfärd skola, Barn och elevhälsan.

Sidan uppdaterades: