Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Inloggningsförfarande på system och program

Inloggning G Suite (G Suite for Education)

Inloggning

Inloggning sker med din e-postadress enligt nedan. Logga in i G Suite.

- Personal: fornamn.efternamn@utb.nacka.se och ditt lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt lösenord.

- Personal YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

- Elev YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

Personal och elever vid Björknässkolan, Alphyddeskolan och Centrumskolan använder inte G Suite.

Användarkonto

- Samtliga personal och elever (förutom ovan listade skolor) har användarkonto för G Suite inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal och elever administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Lösenord

Elev

- Om du som personal är lösenordsadministratör för elev så går du till sidan www.edu.nacka.se och loggar in med ditt Nacka-konto (ej UTB).

- Om du inte är lösenordsadministratör så kontaktar du din enhets lokala administratör och ber om ett lösenordsbyte för eleven.

- Om eleven använder PC, (inloggad i Nacka kommuns nätverk) så trycker eleven Ctrl+Alt+Delete och väljer "Ändra lösenord".

Personal

- Då det är samma lösenord för G Suite som för ditt Nacka-konto så följer du vanlig rutin vid lösenordbyte.

- PC-användare: Tryck Ctrl+Alt+Delete och välj "Ändra lösenord", om den ingår i Nacka kommuns nätverk.

- Icke PC-användare: Kontakta Servicecenter i Nacka kommun (9250).

- Du kan även använda följande länk för byte av lösenord med BankID. Det nya lösenordet gäller för åtkomst av din IT-arbetsplats och verksamhetssystemen O365, G Suite, Koll och Hypergene.

- Vid byte av lösenord så får det inte innehålla å, ä, ö och måste vara minst 6-tecken långt.

Support

Personal
- Se Support G Suite for Education.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör/Superuser.

Skoladministratör/Superuser
- Felanmälan användarkonton och behörigheter, Serviceenhetens självserviceportal, Nacka kommun.
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning SCHOOLSOFT (YBC och Nacka gymnasium)

Inloggning

Inloggning sker mot denna länk: http://sms13.schoolsoft.se/nacka

Information kring inloggning med SchoolSofts app Använd denna guide (PDF-dokument, 441 kB)

Användarkonto

Personal, elever och vårdnadshavare i Nackas kommunala skolors båda gymnasier har användarkonto för SchoolSoft.

Kontouppgifter för vårdnadshavare administreras av gymnasieskolan som eleven går på.

Elev och personal loggar in med sitt Nacka-användarnamn och sitt Nacka-lösenord.

Inloggning Vårdnadshavare

Inloggning
Inloggning sker på denna adress: http://sms13.schoolsoft.se/nacka

Support

Elev/personal
- Se Frågor och svar.
- För övriga frågor om tjänsten, vänd dig till din skoladministratör.

Skoladministratör
- Ställ en fråga till supporten för Schoolsoft.

Inloggning InfoMentor

Inloggning med användarnamn och lösen

Personal loggar in med sitt nacka användarkonto, det vill säga användarnamnet (kortnamnet 4-6 bokstäver) och lösen.

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka_ad

Elever loggar in med sitt edu användarkonto, det vill säga användarnamn (förnamn.efternamn) och lösen.

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka_ad

Inloggning med BankID

Inloggning: https://sso.infomentor.se/login.ashx?idp=nacka

Support

Personal
- Se Support InfoMentor
- Se InfoMentor - FAQ
- För övriga frågor vänd dig till din skoladministratör eller användarstödjare.

Skoladministratör/Användarstödjare
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning KOLL

Inloggning

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC:

 1. Gå till sidan www.nacka.se/koll
 2. Klicka på den orangefärgade knappen ”LOGGA IN I KOLL”

 3. Du loggas in automatiskt

När du är inloggad från andra nät (t.ex. Nackakommun_BYOD, hemnätverk, övriga nät) eller annan enhet än Nacka-PC:

 1. Gå till sidan www.nacka.se/koll
 2. Klicka på den orangefärgade knappen ”LOGGA IN I KOLL” (se bild ovan)
 3. Ange ditt Nacka-alias/kortnamn och ditt Nacka-lösenord


  Ovan visas ett påhittat Nacka-alias/kortnamn

 4. Du loggas in i KOLL

OBS! Du kommer inte kunna logga in via den gamla adressen www.ui.comaea.se.

Användarkonto

- Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har ett användarkonto för KOLL i Nackas kommunala skolor.

- Konton för medarbetare administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Lösenord

Från den 12 december 2018 loggas du in automatiskt i KOLL.
Det innebär att det numera är samma lösenord för KOLL som för ditt Nacka-konto.

Support

Medarbetare kan vända sig till:
- Stöd och support i KOLL
- Utsedd KOLL-expertanvändare på din skola

Chefer och expertanvändare kan vända sig till:
- Stöd och support i KOLL
- Utsedd KOLL-expertanvändare på din skola
- Utsedd HR-specialist på din skola
- KOLL-supporten via mail

Inloggning Hypergene

Inloggning

- Inloggning sker automatiskt mot Hypergene med ditt nacka-konto, om du är ansluten till Nacka kommuns nät (Nacka).

- OBS! Om du är ansluten till andra nät (t.ex. Nackakommun_BYOD, hemnätverk, övriga nät), så sker inloggning med ditt nacka-konto via denna länk: https://login.microsoftonline.com/.

Användarkonto

- Samtliga chefer har användarkonto för Hypergene inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för chefer administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Lösenord

Då det är samma lösenord för Hypergene som för ditt Nacka-konto så följer du vanlig rutin vid lösenordbyte.

- PC-användare: Tryck Ctrl+Alt+Delete och välj "Ändra lösenord", om den ingår i Nacka kommuns nätverk.

- Icke PC-användare: Kontakta Servicecenter i Nacka kommun (9250).

- Vid byte av lösenord så får det inte innehålla å, ä, ö och måste vara minst 6-tecken långt.


Du kan även använda följande länk för byte av lösenord med BankID. Det nya lösenordet gäller för åtkomst av din IT-arbetsplats och verksamhetssystemen O365, G Suite, Koll och Hypergene.

Support

- Fyll i formuläret nedan om du har identifierat felaktigeheter i data eller om du har andra önskemål. Vill du lägga till andra användare på skolan ange även detta nedan.


- Fyll i formulär

Inloggning Learnify

På denna sida finner du kontaktuppgifter och supportvägar för personal och elever.

Inloggning för G Suite-skolor (G Suite)

- Inloggning sker från adressen www.learnify.se.


G Suite-skolor klickar på G och loggar in med sitt Google-konto.

Inloggning för icke-G Suite-skolor (eller för de som använder Learnify-appen)

- Skaffa Learnify-lösenord

- Skolor som inte använder G Suite (eller önskar använda Leanify-appen) använder "Jag har glömt mitt lösenord"-funktionen vid första inloggningen för att erhålla ett Learnify-lösenord. Användarnamnet är samma som e-postadressen.

Användarnamn för icke-G Suite-skolor

- Personal Björknässkolan, Centrumskolan, Alphyddeskolan: fornamn.efternamn@nacka.se och ditt Learnify-lösenord.

- Elev Björknässkolan, Centrumskolan och Alphyddeskolan: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt Learnify-lösenord.

- Om din enhet använder iPads så har Learnify en app som kan laddas ned från Appstore. För tillfället fungerar det inte att logga in i Learnify-appen med Google-konto. För att komma runt detta problem så kan man klicka på ”Jag har glömt mitt lösenord” på sidan www.learnify.se och får då ett lösenord till sin e-mailadress som fungerar i appen.

Användarkonto

- Konton för personal och elever administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

Support

Personal
- Ställ en fråga till supporten för Learnify.
- För övriga frågor om tjänsten, vänd dig till din skoladministratör/superuser.

Skoladministratör
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning Inläsningstjänst

Inloggning

- Inloggning sker mot denna länk: www.inlasningstjanst.se.

- Personal: fornamn.efternamn@nacka.se och ditt lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt lösenord.

- Personal YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

- Elev YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

- Personal: Om inloggning med din e-postadress inte fungerar, använd ditt kortnamn (alias).

Användarkonto

- Samtliga personal och elever har användarkonto för Inläsningstjänst inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal och elever administreras av utsedd administratör/lärare på skolan och centralt av Nackas kommunala skolor.

Lösenord

- Om du glömt ditt lösenord så kan du använda "Glömt lösenordet?"-funktionen på inloggningssidan.

Support

Personal
- Se Frågor och svar.
- Ställ en fråga till Inläsningstjänsts kundtjänst.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör.

Skoladministratör
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning skolon

Inloggning

- Inloggning sker med din e-postadress mot denna länk: www.skolon.com


- Personal: fornamn.efternamn@nacka.se och ditt lösenord.


- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt lösenord.


- Personal YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

- Elev YBC: fornamn.efternamn@ybc-nacka.se och ditt lösenord.

Användarkonto

- Samtliga personal och elever har användarkonto för SKOLON inom Nackas kommunala skolor.

- Kontona administreras av utsedd administratör på skolan.

Lösenord

Om du glömt ditt lösenord?
- Skriv in ditt användarnamn (e-postadress) på inloggningssidan och klicka sedan på "Har du glömt ditt lösenord?".

Support

Personal
- Ställ en fråga till Skolons kundtjänst.
- För övriga frågor om tjänsten, vänd dig till din skoladministratör/superuser.

Skoladministratör/Superuser

- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)


Inloggning LEXIA PROVIA

Inloggning

- Specialpedagoger loggar in med sin e-postadress (fornamn.efternamn@nacka.se) mot denna länk: www.lexiaprovia.se
- Elever loggar in med sin e-postadress (fornamn.efternamn@edu.nacka.se) mot denna länk: www.lexiaprovia.se

Användarkonto

- Användarkonton för specialpedagoger och elever administreras av administratör på skolenheten.


Lösenord

- Om du glömt ditt lösenord så kan du använda "Glömt lösenord?"-funktionen på inloggningssidan.


Support

Personal
- Ställ en fråga till supporten för Lexia Provia.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör.


Skoladministratör

- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)


Inloggning Landguiden

Inloggning

- Inloggning sker automatiskt mot www.landguiden.se om du är ansluten till Nacka kommuns nät (Nacka alternativt Nackakommun_BYOD).

Användarkonto

- Samtliga personal och elever har ett gruppkonto för Landguiden inom Nackas kommunala skolor.

- Kontona administreras av Landguiden.

Lösenord

- Då tjänsten Landguiden endast fungerar inom Nacka kommuns nät så krävs det inget lösenord. Verifiering av tillgång till Landguiden sker på annat sätt.

Support

Personal
- Se Frågor och svar
- Ställ en fråga till Landguidens kundtjänst.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör.

Skoladministratör

- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning Digiexam

Inloggning

Inloggning på DigiExam-konto sker mot denna länk: https://www.digiexam.se/

- Personal: fornamn.efternamn@nacka.se och ditt lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt lösenord.

Inloggning vid prov sker med DigiExam-klient. (Pc, Mac, Chromebook och
IPad Via Intune MDM-System)

-
Elev: Studentkod, för- och efternamn, e-postadress (fornamn.efternamn@edu.nacka.se).

Användarkonto

- Pedagoger och elever i årskurs 6-9 har användarkonto inom Nackas kommunala skolor.

- Användarkonton för pedagoger och elever administreras av DigiExam.

Lösenord

- Om du glömt lösenordet till ditt DigiExam-konto, använd "Glömt lösenord?"-funktionen på inloggningssidan.


Support


Personal
- Se dokumentation (Installationsmanualer DigiExam-klient, Skriva prov, FAQ) DigiExam Supportcenter.
- Skicka en förfrågan till DigiExam Supportcenter.
- För övriga frågor, vänd dig till din skoladministratör.


Skoladministratör

- Ställ en
fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Inloggning ProofX

Inloggning

- Klicka på länken ProofX eller klistra in den i webbläsaren.

- Som användarnamn/username använder du ditt Nacka-användarnamn (ej alias) T.ex. fornamn.efternamn.

Användarkonto


- Samtliga personal kan ansöka om ett användarkonto för ProofX inom Nackas kommunala skolor.

- Konton för personal administreras centralt av Nackas kommunala skolor.

- Ansökan om användarkonto i ProofX.
"Klicka här" för att fylla i ett ansökningsformulär. När din ansökan behandlats får du ditt användarkonto.

- Du bör genomgå en grundutbildning för ProofX innan du skapar formulär och enkäter. Under utbildningen (ca 2 timmar, kostnadsfri) får du veta vilka lagar och regler som gäller för insamling av personuppgifter (PUL och Datainspektionen). Kommande utbildningspass hittar du under "Evenemang".

Lösenord

- Om du glömt ditt lösenord så kan du använda "Glömt ditt lösenord?"-funktionen på inloggningssidan.

- Ett nytt fönster öppnas. Ange e-postadressen som är din nacka e-post adress. T.ex. kalle.persson@nacka.se

- Du får sedan instruktioner skickade till angiven e-postadress som du följer för att kunna byta lösenordet.

Support

Personal
- Se ProofX Online support.
-
Ställ en fråga till supporten för ProofX.
- För övriga frågor om tjänsten, vänd dig till din skoladministratör.


Skoladministratör
- Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)


Inloggning Anmälan kränkande behandling

Inloggning

Skolan ska registrera en anmälan om kränkande behandling genom att logga in på: https://anmalanskola.nacka.se
Använd din Nacka-PC inte Chromebook och Mac.

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC (när du är på din arbetsplats).

- Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
- Logga in med BankID - E-Leg alternativt Mobilt BankID.

När du är inloggad mot andra nät (t.ex. hemnätverk eller övriga nät) från Nacka-PC.

- Anslut till Nackas VPN-lösning (FortiClient alt. NackaVPN).
- Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
- Logga in med BankID - E-Leg alternativt Mobilt BankID.

Användarkonto

- Användarkonton för chefer administreras av Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

Support

Chefer

- Ansökan om nya användarkonton och behörigheter för chefer eller annan personal, kontakta Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

Inloggning PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem

Inloggning

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC (när du är på din arbetsplats).

- Öppna programmet PMO Klient.
- Välj skolenhet.
- Logga in med användarnamn och lösenord.

När du är inloggad mot andra nät (t.ex. hemnätverk eller övriga nät) från Nacka-PC.

- Anslut till Nackas VPN-lösning (FortiClient alt. NackaVPN).
- Öppna programmet PMO Klient.
- Välj skolenhet.
- Logga in med användarnamn och lösenord.

Användarkonto

PMO Elevhälsa

- I PMO Elevhälsa (elevakt) ingår personalkategorierna: Rektor, Bitr. rektor, Specialpedagog, Speciallärare och Studie- och Yrkesvägledare.

- Användarkonton för ovan personalkategorier administreras av Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem

- I PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem ingår personalkategorierna: Skolläkare, Skolsköterska, Psykolog, Kurator och Logoped.

- Användarkonton för ovan personalkategorier administreras av Välfärd skola, Barn och elevhälsan.​

Support

Chefer i Nackas kommunala skolor och gymnasium

​- Vid frågor om inloggning i PMO Elevhälsa, tillägg av nya användare, behörigheter eller elevhälsoteam i Nackas kommunala skolor och gymnasium, kontakta Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

Personal i Barn och elevhälsan

- Vid frågor om inloggning i PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem, tillägg av nya användare, behörigheter eller elvehälsoteam i Nackas kommunala skolor och gymnasium, kontakta Välfärd skola, Barn och elevhälsan.​

Sidan uppdaterades: