Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

IT-arbetsplats

Beställningar av hårdvara, skrivare och information om IT-tjänster.


Beställningar av hårdvara, skrivare och information om IT-tjänster.

Inköp av datorer, skärmar, tillbehör och telefoner

Kommunen har sedan 1 juni 2022 avtal med Atea för inköp av datorer, skärmar, möss och andra tillbehör samt telefoner. Dessa beställs via UBW av de som har behörighet att beställa IT-utrustning.

Så här beställer du

Mer information om hur du beställer och avtalssortiment hittar du på denna sida som digitaliseringsenheten ansvarar för.

Behöver du hjälp med val av produkt?

Är du osäker på vilken produkt du behöver till just din förskola eller skola? Kontakta Nackas kommunala skolors support så hjälper vi dig: nkssupport@nacka.se

IT-tjänster digitaliseringsenheten tillhandahåller

Digitaliseringsenheten i Nacka har följande uppdrag:

  • Arbeta för en stabil och säker drift av system och central infrastruktur.
  • Förvalta och utveckla (IT-nära delen) av vissa centrala applikationer/system.
  • Leda, styra och samordna den strategiska digitala utvecklingen i Nacka

Du kan läsa mer om digitaliseringsenhetens uppdrag och kontaktpersoner på denna centrala informationssida.

IT-tjänster och kostnader

Digitaliseringsenheten tillhandahåller olika IT-tjänster och du kan läsa mer om IT-tjänsterna, kostnader och IT-tjänstekatalog på digitaliseringsenhetens centrala informationssida.

Inköp av skrivare och utskriftstjänster

Nacka kommuns skrivarbehov ska till största delen hanteras via utskriftstjänsten som köps av Citedo sedan 1 juni 2022. Läs mer om inköp av skrivare och utskriftstjänst på digitaliseringsenhetens centrala informationssida.

PaperCut Mobility Print - printlösning för Chromebook och MacBook

Chromebook och MacBook behöver tjänsten PaperCut Mobility Print för utskrifter. Användaren behöver vara inloggad på sitt Google Workspace for Education (GWFE) konto och använda webbläsaren Chrome samt vara ansluten på nätet Nackakommun_BYOD.

Kontakta Nackas kommunala skolors support genom denna intresseanmälan så berättar vi mer om tjänsten.

Sidan uppdaterades: