Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyheter

Inläsning av behörigheter VT 2023

En gång per termin läses behörigheter för lärare, förskollärare, lärare mot fritidshem och fritidspedagoger in från Skolverket.

Försening av behörighetsinläsning

KOLL har ännu inte uppdaterats med behörigheter från Skolverket.

Inläsning av behörigheter HT 2022

En gång per termin läses behörigheter för lärare, förskollärare, lärare mot fritidshem och fritidspedagoger in från Skolverket.

KONTAKT OCH SUPPORT

Vid inloggningsproblem eller frågor om KOLL, vänligen NKSsupport via e-post: nkssupport@nacka.se

För medarbetare med visstidsanställning/vikariat

I KOLL finns endast tillsvidareanställda medarbetare. För dig som är visstidsanställd eller har ett vikariat finns nedanstående mallar som du kan ladda ner och förbereda inför ditt medarbetarsamtal.

Anställning, examina och legitimation.docx
Medarbetarsamtalsmall för visstidsanstalld.docx
Mål och utvecklingsplan för visstidsanstalld.docx

Sidan uppdaterades: