Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

KOLL är Välfärd skolas digitala verktyg för kompetenskartläggning, mål och medarbetarsamtal. Här förbereder du dig inför det årliga medarbetarsamtalet.

KOLL erbjuder flera delar i samma verktyg. Här kan du som tillsvidareanställd medarbetare:

  • synliggöra din kompetens och dina behov av att utvecklas
  • visa din måluppfyllelse
  • följa upp din arbetsinsats så att det stämmer med ditt uppdrag
  • visa att du agerar i enlighet med medarbetarpolicyn
  • beskriva din arbetssituation
  • i dialog med din chef få förståelse för hur din arbetsinsats och måluppfyllelse är kopplad till din löneutveckling

Gallring av personuppgifter
När du avslutar din anställning hos oss kommer dina uppgifter att finnas kvar i sex månader och därefter raderas all data.

Sidan uppdaterades: