Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny inläsning av behörigheter

En gång per termin läses behörigheter för lärare, förskollärare, lärare mot fritidshem och fritidspedagoger in från Skolverket.

Ny inläsning av behörigheter

En gång per termin läses behörigheter för lärare, förskollärare, lärare mot fritidshem och fritidspedagoger in från Skolverket.

Nyheter och användartips ht19

Under september månad görs en ny inläsning från Skolverket. Läs vidare för mer information om detta samt några nyheter och användartips i systemet.

Såhär får du ordning på dina mål och medarbetarsamtal

Visste du att du kan koppla ihop dina mål med din medarbetarsamtalsmall? Eller att du kan avsluta och sortera bort inaktuella medarbetarsamtalsmallar?

Förbättrad funktion - nya informationsguider

Mallen för medarbetar- och målsamtal har utvecklats och förbättrats.

Viktigt om inloggning i KOLL

Från och med 12 december tillämpas single sign-on, SSO, vid inloggning i KOLL.

Ny inläsning från Skolverket

Den 14 november lästes behörigheter på nytt in från Skolverket.

Kommunens nya medarbetarpolicy

Den 24 september 2018 antog kommunstyrelsen en ny, uppdaterad medarbetarpolicy. Policyn finns nu integrerad under självskattningen i KOLL.

Nyheter i KOLL hösten 2018

En projektgrupp bestående av skolledare och fackliga ombud har under läsåret 17/18 sett över och utvecklat KOLL i syfte att förenkla systemet samt göra det mer användarvänligt.

Sidan uppdaterades: