Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Ny inläsning från Skolverket

Den 14 november lästes behörigheter på nytt in från Skolverket.

En gång per termin läses behörigheter för lärare, förskollärare, lärare mot fritidshem och fritidspedagoger in från Skolverket. För höstterminen 2018 gjordes detta den 14 november. Nästa inläsning kommer att ske i februari 2019.

Medarbetare som anställs efter den 14 september och vill ha sin behörighet inläst i KOLL behöver kontakta Marta Espinoza, marta.espinoza@nacka.se, så ordnar hon det via Skolverket.

För frågor om detta vänligen kontakta Marta Espinoza.
Övriga frågor om KOLL hänvisas till supporten via koll@nacka.se.

Sidan uppdaterades: