Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Såhär får du ordning på dina mål och medarbetarsamtal

Visste du att du kan koppla ihop dina mål med din medarbetarsamtalsmall? Eller att du kan avsluta och sortera bort inaktuella medarbetarsamtalsmallar?

Du kan numera enkelt koppla ihop dina mål med din medarbetarsamtalsmall. Du gör det genom att ”dra-och-släppa” dina mål till din medarbetarsamtalsmall och får då en bra översikt för att se vilka mål som tillhör ett medarbetarsamtal. Titta i lathunden Koppla ihop mål med medarbetarsamtal som visar hur du gör steg för steg.

Du kan även avsluta och sortera bort inaktuella medarbetarsamtalsmallar så att du endast ser den som är aktuell. Titta i lathunden Avsluta och sortera bort inaktuella medarbetarsamtal som visar hur du gör steg för steg.

Du hittar båda de nya lathundarna under Instruktionsfilmer och stödmaterial, scrolla ner till LATHUNDAR.

Sidan uppdaterades: