Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inläsning av behörigheter VT 2022

En gång per termin läses behörigheter för lärare, förskollärare, lärare mot fritidshem och fritidspedagoger in från Skolverket.

För vårterminen 2022 lästes behörigheter från Skolverket 21/3.

Nästa inläsning kommer att ske i oktober 2022.

Medarbetare som anställts efter den 1/3 och vill ha sin behörighet inläst i KOLL kan kontakta Marta Espinoza, marta.espinoza@nacka.se, så ordnar hon det via Skolverket.

För frågor om detta vänligen kontakta Marta Espinoza.
Övriga frågor om KOLL hänvisas till NKSsupport.

Sidan uppdaterades: