Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Information om personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (pedagog och elev), så som för- och efternamn, e-postadress och användar-ID. De personuppgifter som registreras i DigiExam behöver vi för att kunna skapa, tilldela, genomföra, bedöma och följa upp uppgifter och digitala prov/tester enligt Skollag (2010:800) och Skolverket, Läroplan för grundskolan (LGR 2011).

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas och tas bort löpande med undantag för digitala prov och tester enligt gällande informationshanteringsplan för Nacka kommun (Enhet/verksamhet: Kommunal förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium).
Se informationshanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför den Europeiska Unionen (EU) enligt dataskyddsförordningens gällande regler om överföring av personuppgifter till tredje land. Se Datainspektionens hemsida - Överföring till tredje land. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen på 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.

Sidan uppdaterades: