Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inloggning DigiExam

Dölj innehåll


Inloggning

Inloggning på DigiExam-konto sker mot denna länk: https://www.digiexam.se/

- Personal: fornamn.efternamn@nacka.se och ditt lösenord.

- Elev: fornamn.efternamn@edu.nacka.se och ditt lösenord.

Inloggning vid prov sker med DigiExam-klient. (Pc, Mac och Chromebook. För inloggning via iPad krävs det att DigiExam-appen installerats)

-
Elev: Studentkod, för- och efternamn, e-postadress (fornamn.efternamn@edu.nacka.se).

Användarkonto

På varje skolenhet finns en medarbetare med rollen Kontohanterare i DigiExam. Kontohanteraren ombesörjer att skapa användarkonton för skolenhetens medarbetare samt elever.

- Kommunlicens finns för medarbetare och elever i åk 6-9 inom Nackas kommunala skolor.


Lösenord

- Om du glömt lösenordet till ditt DigiExam-konto, använd "Glömt lösenord?"-funktionen på inloggningssidan.


Support


Medarbetare
- Se dokumentation (Installationsmanualer DigiExam-klient, Skriva prov, FAQ) DigiExam Supportcenter.
- Skicka en förfrågan till DigiExam Supportcenter.
- Utbildning i DigiExam för medarbetare finns i Nacka Academy.
- För övriga frågor, vänd dig till din skolenhets Kontohanterare för DigiExam.

Skoladministratör

- Ställ en
fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. (Se frågeformulär)

Sidan uppdaterades: