Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lexia Provia

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd.


Lexia och Provia är ett program utvecklat för elever med dyslexi eller andra språkliga betingade inlärningssvårigheter. Nu finns programmet i en webbaserad version, Lexia Provia online, där det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna.

Förutom att den nya versionen är online får pedagogerna även tillgång till många nya bilder och fotografier, en bättre överblick över elevernas resultat och enklare möjlighet att tilldela anpassade övningar baserade på testresultaten i Provia.

Beskrivning av Lexia Provia:
Testerna i Lexia Provia ger en bild av hur elevens språkliga kompetensprofil ser ut, och kan användas både inför och under läs- och skrivinlärningen. Varje ålder från 6 år och uppåt har egna tester, och testerna är normerade, vilket innebär att resultaten jämförs med dem hos en normalgrupp i samma ålder.
Testresultaten redovisas i siffror, tabeller och i en sammanfattande text. Vid behov kan man upprepa med andra deltester och eleven får träna på nya saker.

Om det behövs rekommenderar programmet övningar utifrån den individuella kompetensprofilen. Läraren kan styra över vilka övningar som eleven ska göra, hur övningarna ska presenteras mm. Övningarna görs sedan i programmet av eleven.


För mer information om Lexia Provia, klicka här.

För information om inloggningsförfarande, klicka här.

Videoguider för Lexia provia online

Sidan uppdaterades: