Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan vid kränkande behandling

Kontakt och support

På denna sida finner du kontaktuppgifter och supportvägar.

Inloggning

Skolan ska registrera en anmälan om kränkande behandling genom att logga in på: https://anmalanskola.nacka.se
Använd din Nacka-PC inte Chromebook och Mac.

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC (när du är på din arbetsplats).

- Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
- Logga in med BankID - E-Leg alternativt Mobilt BankID.

När du är inloggad mot andra nät (t.ex. hemnätverk eller övriga nät) från Nacka-PC.

- Anslut till Nackas VPN-lösning (FortiClient alt. NackaVPN).
- Gå till sidan https://anmalanskola.nacka.se.
- Logga in med BankID - E-Leg alternativt Mobilt BankID.

Användarkonto

- Användarkonton administreras av Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

Support

Chefer i Nackas kommunala skolor och gymnasium.

- Vid ansökan om nya användarkonton och behörigheter, kontakta Välfärd skola, Verksamhetsstöd. (Se frågeformulär)

Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. OBS! Ange namnet på det system eller program som du önskar hjälp med.