Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Landguiden

Information om alla världens länder, konflikter och organisationer.


Landguiden används mycket i svenska skolan och är ditt unika SO-verktyg. Här finns uppdaterad och heltäckande information om alla världens länder, organisationer och konflikter.

Tillsammans med vårt Statistikverktyg och Kalendariet under Aktuell politik kan du göra verkliga fördjupningar och egna analyser av förhållandena i olika länder.

Landguiden kan användas i din undervisning av elever i alla åldrar, från grundskola till gymnasiet.

Lektionsmaterialet är framtaget av pedagoger och knyter an till läroplanen. Du kan själv enkelt anpassa dem till en dagsaktuell fråga eller konflikt som du vill att eleverna ska jobba med.

För mer information om Landguiden och inloggningsförfarande, kontakta NKSSupport.

Sidan uppdaterades: