Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Information om personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (systemansvarig i Nackas kommunala skolor), så som för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare, inloggningsuppgifter och IP-adresser. De personuppgifter som registreras i Landguiden behöver vi för att ge personal och elever åtkomst till information och statistik om alla världens länder, konflikter och organisationer samt nyheter, uppslagsverk och statistik enligt Skollag (2010:800).

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas och tas bort när de inte längre behövs (vid inaktualitet) med hänsyn till ändamålet i behandlingen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter (systemansvarig i Nackas kommunala skolor) kan komma att överföras utanför den Europeiska Unionen (EU) enligt dataskyddsförordningens gällande regler om överföring av personuppgifter till tredje land. Se Datainspektionens hemsida - Överföring till tredje land. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen på 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.

Sidan uppdaterades: