Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Academy

Plattform för utbildningar och instruktioner

Nacka Academy erbjuder utbildningar och instruktioner till medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Utbildningar och instruktioner för för dig som arbetar i Nackas kommunala skolor och förskolor. Utbildningarna är riktade till olika målgrupper. Du kommer direkt till utbildningen när du klickar på länken i rubriken.

Inloggning
Skolledare, administratörer och lärare i skolan har en personlig inloggning och loggar in med sin e-postadress (fornamn.efternamn@nacka.se) Har du glömt ditt lösenord klickar du på glömt lösenord och följer instruktionerna för att återställa ditt lösenord.

Förskolan ansöker om gemensamma konton via Nackas kommunala skolors support.

Inloggningsadress: https://nacka.palms.academy/login
Kontakt: nkssupport@nacka.se

Nacka Academy A-Ö för skolledare och administratörer

Utbildningar och instruktioner för för dig som är skolledare eller administratör inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Här finns det som ligger i Nacka Academy. Utbildningarna är riktade till olika målgrupper. Du kommer direkt till utbildningen när du klickar på länken i rubriken.

ADATO REHABVERKTYG

Adato är ett rehabsystem för dig som har personalansvar. Systemet bevakar sjukfrånvaro och ger dig notiser om när det är dags att starta ett rehabärende
Målgrupp: Skolledare

BUDGET

Så här lägger du budget
Målgrupp: Skolledare och administratörer

EKONOMI - INTRODUKTION

Introduktion av verksamhetsstödets ekonomiteam och genomgång av ekonomiska system och processer.
Målgrupp: Skolledare och administratörer

ELEVREGISTER, ELEVUNDERLAG OCH SCB-RAPPORTERING I GRUNDSKOLA

Säkra upp enhetens elevantal i InfoMentor i relation till elevunderlaget i Nacka24. Utbildningen innefattar mycket hantering i Excel.
Målgrupp: AdministratörFöer

FÖRELÄSNINGSSERIE VÅRTERMINEN 2023

Under våren 2023 genomför vi en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden.
Målgrupp: Alla medarbetare

FÖRSKOLANS OCH SKOLANS ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Vad är kränkande behandling och trakasserier enligt skollagen och hur gör jag som medarbetare för att anmäla en händelse i webbportalen?
Målgrupp: Alla medarbetare

GDPR - UTBILDNINGSPAKET

Grundläggande utbildning kring hantering av personuppgifter. Lär dig vad dataskyddsförordningen innebär, hur och när personuppgifter får samlas in, lagras och användas, vilka vanliga risker och fallgropar som finns i din vardag och hur du ska hantera digitala tjänster som innehåller personuppgifter.
Målgrupp: Medarbetare i förskola,grundskola och gymnasium och personuppgiftsansvarig på enheten.

HYPERGENE

Portalen för verksamhetsstyrning
Målgrupp: Skolledare och administratörer

INTRODUKTION DIGITALA RESURSER OCH SYSTEM

De digitala resurser och system som du hanterar i din vardag.
Målgrupp: Alla medarbetare

KIA RAPPORTERINGSSYSTEM

Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen. I systemet kan medarbetare även registrera förbättringsförslag och rapportera riskobservationer som chefen bör uppmärksammas på.
Målgrupp: Skolledare

KOLL

Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal.
Målgrupp: Alla medarbetare

KVALITETSANALYS

Hur du gör en kvalitetsanalys i Hypergene
Målgrupp: Skolledare och administratörer

LEDIGHETSFORMER

Genomgång av olika ledighetsformer - tjänstledighet för studier, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, enskilda angelägenheter, semester, sjukledighet, andra tillfällen, tjänstledigt utan lön och myter om ledighet.
Målgrupp: Skolledare, administratörer

MODERSMÅL - ADMINISTRERA ANSÖKNINGAR

Lathund för hur ansökningar om modersmål hanteras i DF respons.
Målgrupp: Skolledare

MICROSOFT TEAMS

Digitala möten för medarbetare
Målgrupp: Alla medarbetare

NACKA KOMMUN - INTRODUKTION

Nacka kommuns styrmodell, övergripande mål och styrprinciper.
Målgrupp: Alla medarbetare

OFFICE 365 

Ett utbildningspaket i fyra delar som behandlar OneDrive och OneNote. Hur du lägger upp, synkroniserar och dela filer samt lite trix som att spara bifogade filer i din Drive och att spara mail i en OneNote.
Målgrupp: Alla medarbetare

PROOFX

En komplett utbildning i formulärverktyget ProofX. Under utbildningen kommer du att tillverka ett formulär för medarbetarsamtal, där respondenten bl.a. bokar tid för samtal, laddar upp dokument, får bekräftelsemail på bokningen.
Målgrupp: Alla medarbetare

REKRYTERINGSPROCESSEN

Det här behöver du tänka på då du ska anställa nya medarbetare. Vi går igenom hela processen steg för steg.
Målgrupp: Skolledare

SIGNATUR I E-POSTEN

Skapa din signatur enlig Nackas mall.
Målgrupp: Alla medarbetare

SÄKRA MEDDELANDEN

Med hjälp av verktyget Säkra meddelanden kan du som är anställd i Nacka kommun skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.
Målgrupp: Alla medarbetare

Nacka Academy A-Ö för medarbetare

Utbildningar och instruktioner för dig som arbetar i Nackas kommunala skolor och förskolor.

Kontakta nkssupport@nacka.se för att få användarnamn och lösen till den gemensamma inloggningen.

Inloggningsadress: https://nacka.palms

BARNS INTEGRITET I FÖRSKOLAN

Denna kurs går igenom rutiner med fokus på barns integritet i förskolan. Kursen innehåller avsitt om ensamarbete i förskolan, toalettbesök och blöjbyte, närhet, vila, måltid, fotografering, dokumentation, orosanmälan, tystnadsplikt och sekretess.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

DEMOKRATI OCH MÅNGFALD

Demokrati- och mångfaldsarbete med utgång i svensk majoritetskultur.
Målgrupp: medarbetare i förskolan

DIGIEXAM

Hur du använder DigiExam inför nationella prov
Målgrupp: IT-ansvariga och lärare

DIGITALT ÖPPET HUS

Stödmaterial till rektorsområden inför skolval 2022-2023
Målgrupp: Alla medaretare

DUO-STATION

MDM-hantering av iPads
Målgrupp: IT-ansvariga

FLERSPRÅKIGHET I FÖRSKOLAN

Denna kurs ska vara ett stöd i hur man kan arbeta med barns olika språk i förskolan. Kursen tar upp vad våra styrdokument säger och ger exempel på hur förskolan kan utveckla ett interkulturellt förhållningssätt samt språkutvecklande arbete. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Flerspråkighet i förskolan som finns att ladda ner i sin helhet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

FÖRELÄSNINGSSERIE VÅRTERMINEN 2023

Under våren 2023 genomför vi en digital föreläsningsserie där medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor bjuder på sin kunskap och sina erfarenheter inom olika områden.
Målgrupp: Alla medarbetare

FÖRSKOLANS OCH SKOLANS ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Vad är kränkande behandling och trakasserier enligt skollagen och hur gör jag som medarbetare för att anmäla en händelse i webbportalen?
Målgrupp: Alla medarbetare

FÖRÄLDRAMÖTE OCH UTVECKLINGSSAMTAL PÅ DISTANS

Stödmaterial för hur föräldramöte och utvecklingssamtal kan genomföras på distans
Målgrupp: Alla medarbetare

GDPR - UTBILDNINGSPAKET

Grundläggande utbildning kring hantering av personuppgifter. Lär dig vad dataskyddsförordningen innebär, hur och när personuppgifter får samlas in, lagras och användas, vilka vanliga risker och fallgropar som finns i din vardag och hur du ska hantera digitala tjänster som innehåller personuppgifter.
Målgrupp: Medarbetare i förskola,grundskola och gymnasium och personuppgiftsansvarig på enheten.

GOOGLE CLASSROOM

Så här jobbar du i Google Classroom
Målgrupp: Lärare

HÅLLBARA LÄRMILJÖER I FÖRSKOLAN

Denna kurs är ett stöd i hur man kan skapa en inspirerande lärmiljö på förskolan. Kursen handlar om inre fysisk miljö, så som rumsutformning samt inredning och berör även pedagogisk och social miljö. Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara lärmiljöer i förskolan som även finns här att ladda ner i sin helhet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

INFOMENTOR ACADEMY

Kurser i InfoMentor för förskola och grundskola. Här länkas du vidare till InfoMentors egen utbildningsplattform.
Målgrupp: Alla medarbetare

INTRODUKTION BARNSKÖTARE

För dig som är ny barnskötare som ska hjälpa dig att snabbt komma in i arbetet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om kommunens uppdrag, vår styrmodell, våra mål, fokusområden, förskolans uppdrag, nationella styrdokument, tystnadsplikt, sekretess, policydokument samt digitala system i ditt arbete.
Målgrupp: Barnskötare

INTRODUKTION DIGITALA RESURSER OCH SYSTEM

De digitala resurser och system som du hanterar i din vardag.
Målgrupp: Alla medarbetare

KIA RAPPORTERINGSSYSTEM

Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen. I systemet kan medarbetare även registrera förbättringsförslag och rapportera riskobservationer som chefen bör uppmärksammas på.
Målgrupp: Alla medarbetare

KOLL

Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal.
Målgrupp: Alla medarbetare

LEDIGHETSFORMER

Genomgång av olika ledighetsformer - tjänstledighet för studier, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, enskilda angelägenheter, semester, sjukledighet, andra tillfällen, tjänstledigt utan lön och myter om ledighet.
Målgrupp: Alla medarbetare

MICROSOFT TEAMS

För digitala möten och mötesplats
Målgrupp: Alla medarbetare

MÅLTIDER - UTBILDNINGSPAKET

Kost och närings nationella rekommendationer om specialkost
Vi går igenom vad som gäller för specialkost, allergier och anpassade måltider för barn, elever och vuxna.

Vägledningsdokument Hållbara måltider - Utbildningspaket och möjlighet till certifiering
Innehåller en sammanfattning av vägledningsdokumentet. Paketet innehåller också fördjupande utbildningar om vägledningsdokumentets olika områden och ett tillhörande certifieringsprogram. Syftet med certifieringsprogrammet är att implementera vägledningsdokumentet i Nackas kommunala skolor och förskolor.
Målgrupp: Alla medarbetare

NACKA KOMMUN - INTRODUKTION

Nacka kommuns styrmodell, övergripande mål och styrprinciper.
Målgrupp: Alla medarbetare

OFFICE 365 

Ett utbildningspaket i fyra delar som behandlar OneDrive och OneNote. Hur du lägger upp, synkroniserar och dela filer samt lite trix som att spara bifogade filer i din Drive och att spara mail i en OneNote.
Målgrupp: Alla medarbetare

PROOFX

En komplett utbildning i formulärverktyget ProofX. Under utbildningen kommer du att tillverka ett formulär för medarbetarsamtal, där respondenten bl.a. bokar tid för samtal, laddar upp dokument, får bekräftelsemail på bokningen.
Målgrupp: Alla medarbetare

RASTVERKSAMHET

Så här kan skolan arbeta med organiserad rastverksamhet. Vi går igenom syftet med rastverksamheten, hur den kan organiseras och hur eleverna kan göras delaktiga.
Målgrupp: Alla medarbetare

SAMTAL MED VÅRDNADSHAVARE I FÖRSKOLA OCH SKOLA - UTBILDNINGSPAKET

Samtal i förskolan - grundkurs
I grundkursen går vi igenom en struktur för
hur du kan förbereda, genomföra och avsluta ett samtal i förskolan. Du får också diskussionsfrågor och checklistor som du kan använda i arbetet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Det svåra samtalet - fortsättningskurs
I fortsättningskursen går vi igenom en struktur för hur du kan förbereda, genomföra och avsluta ett svårt samtal i förskolan. Du får också diskussionsfrågor och checklistor som du kan använda i arbetet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Samtal med vårdnadshavare i skolan
Hur du kan genomföra ett samtal med en vårdnadshavare om en elevs frånvaro. Du får också diskussionsfrågor och checklistor som du kan använda i arbetet.
Målgrupp: Medarbetare i skolan

SIGNATUR I E-POSTEN

Skapa din signatur enlig Nackas mall.
Målgrupp: Alla medarbetare

SÄKRA MEDDELANDEN

Med hjälp av verktyget Säkra meddelanden kan du som är anställd i Nacka kommun skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.
Målgrupp: Alla medarbetare

UTEPEDAGOGIK - UTBILDNINGSPAKET

Utepedagogik på förskolan del 1 - Med läroplanen på gården
Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av hur förskolegården kan används som en resurs i utbildningen på förskolan. Syftet är att knyta ihop teori och praktik och att ge möjlighet att diskutera och reflektera kring hur vi använder oss av förskolegården i vår undervisning. Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara utemiljöer i förskolan finns också här att ladda ner som ett komplement till kursen.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Utepedagogik på förskolan del 2 - Att utveckla förskolegården för lek och undervisning
En fristående fortsättningskurs som främst riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla gården och dess funktioner tillsammans med barnen. Kursen går igenom hur du som medarbetare eller skolledare kan tänka kring vad som finns på gården och vad som bör tillföras. Den tar upp verktyg och metoder som kan användas och går igenom hur verksamheten kan organiseras för att gården ska bli en lustfylld plats för lek och undervisning.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Utepedagogik på fritidshemmet
Så här kan du arbeta med utepedagogik på fritidshemmet i samverkan med skola. Du får också följa temat Kroppen/sinnen med planering, genomförande och utvärdering.
Målgrupp: Alla medarbetare

Sidan uppdaterades: