Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Nacka Academy

Plattform för utbildningar och instruktioner

Nacka Academy erbjuder utbildningar och instruktioner till medarbetare inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Utbildningar och instruktioner för för dig som arbetar i Nackas kommunala skolor och förskolor. Utbildningarna är riktade till olika målgrupper. Du kommer direkt till utbildningen när du klickar på länken i rubriken. Du måste först vara inloggad i Nacka Academy för att hamna direkt i utbildningen.

Inloggning
Skolledare och administratörer har en personlig inloggning och loggar in med sin nacka-epostadress (fornamn.efternamn@nacka.se) Har du glömt ditt lösenord klickar du på glömt lösenord och följer instruktionerna. Övriga medarbetare har en gemensam inloggning, kontakta NKS Support för att få tillgång till den.

Inloggningsadress: https://nacka.palms.
Kontakt: nkssupport@nacka.se

Nacka Academy A-Ö för skolledare och administratörer

Utbildningar och instruktioner för för dig som är skolledare eller administratör inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Här finns det som ligger i Nacka Academy. Utbildningarna är riktade till olika målgrupper. Du kommer direkt till utbildningen när du klickar på länken i rubriken.

ADATO REHABVERKTYG

Adato är ett rehabsystem för dig som har personalansvar. Systemet bevakar sjukfrånvaro och ger dig notiser om när det är dags att starta ett rehabärende
Målgrupp: Skolledare

BUDGET

Så här lägger du budget
Målgrupp: Skolledare och administratörer

EKONOMI - INTRODUKTION

Introduktion av verksamhetsstödets ekonomiteam och genomgång av ekonomiska system och processer.
Målgrupp: Skolledare och administratörer

FÖRSKOLANS OCH SKOLANS ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Vad är kränkande behandling och trakasserier enligt skollagen och hur gör jag som medarbetare för att anmäla en händelse i webbportalen?
Målgrupp: Alla medarbetare

GDPR I SKOLAN

Införande av digitala resurser i verksamheten, checklista inför nytt avtal med digital resurs, behandling av personuppgifter och hur dessa hanteras.
Målgrupp: Alla medarbetare

HYPERGENE

Portalen för verksamhetsstyrning
Målgrupp: Skolledare och administratörer

KIA RAPPORTERINGSSYSTEM

Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen. I systemet kan medarbetare även registrera förbättringsförslag och rapportera riskobservationer som chefen bör uppmärksammas på.
Målgrupp: Skolledare

KOLL

Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal.
Målgrupp: Alla medarbetare

KVALITETSANALYS

Hur du gör en kvalitetsanalys i Hypergene
Målgrupp: Skolledare och administratörer

LEDIGHETSFORMER

Genomgång av olika ledighetsformer - tjänstledighet för studier, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, enskilda angelägenheter, semester, sjukledighet, andra tillfällen, tjänstledigt utan lön och myter om ledighet.
Målgrupp: Skolledare, administratörer

MICROSOFT TEAMS

Digitala möten för medarbetare
Målgrupp: Alla medarbetare

NACKA KOMMUN - INTRODUKTION

Nacka kommuns styrmodell, övergripande mål och styrprinciper.
Målgrupp: Alla medarbetare

NACKA.SE - GENVÄGAR TILL SYSTEM OCH SIDOR

Nacka.se för dig som medarbetare. Spara genvägar, lägg till alla system du använder, lägg till din profilbild.
Målgrupp: Alla medarbetare

OFFICE 365 

Ett utbildningspaket i fyra delar som behandlar OneDrive och OneNote. Hur du lägger upp, synkroniserar och dela filer samt lite trix som att spara bifogade filer i din Drive och att spara mail i en OneNote.
Målgrupp: Alla medarbetare

PMO och elevakt

Modulen elevakt ingår i PMO journalsystem och används för gemensam dokumentation i ärenden av personal i Nackas kommunala skolor
Målgrupp: Skolledare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare

PROOFX

En komplett utbildning i formulärverktyget ProofX. Under utbildningen kommer du att tillverka ett formulär för medarbetarsamtal, där respondenten bl.a. bokar tid för samtal, laddar upp dokument, får bekräftelsemail på bokningen.
Målgrupp: Alla medarbetare

REKRYTERINGSPROCESSEN

Det här behöver du tänka på då du ska anställa nya medarbetare. Vi går igenom hela processen steg för steg.
Målgrupp: Skolledare

SIGNATUR I E-POSTEN

Skapa din signatur enlig Nackas mall.
Målgrupp: Alla medarbetare

SÄKRA MEDDELANDEN

Med hjälp av verktyget Säkra meddelanden kan du som är anställd i Nacka kommun skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.
Målgrupp: Alla medarbetare

Nacka Academy A-Ö för medarbetare

Utbildningar och instruktioner för dig som arbetar i Nackas kommunala skolor och förskolor.

Kontakta nkssupport@nacka.se för att få användarnamn och lösen till den gemensamma inloggningen.

Inloggningsadress: https://nacka.palms

BARNS INTEGRITET I FÖRSKOLAN

Denna kurs går igenom rutiner med fokus på barns integritet i förskolan. Kursen innehåller avsitt om ensamarbete i förskolan, toalettbesök och blöjbyte, närhet, vila, måltid, fotografering, dokumentation, orosanmälan, tystnadsplikt och sekretess.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

DIGIEXAM

Hur du använder DigiExam inför nationella prov
Målgrupp: IT-ansvariga och lärare

DIGITALT ÖPPET HUS

Stödmaterial till rektorsområden inför skolval 2021-2022
Målgrupp: Alla medaretare

DUO-STATION

MDM-hantering av iPads
Målgrupp: IT-ansvariga

FLERSPRÅKIGHET I FÖRSKOLAN

Denna kurs ska vara ett stöd i hur man kan arbeta med barns olika språk i förskolan. Kursen tar upp vad våra styrdokument säger och ger exempel på hur förskolan kan utveckla ett interkulturellt förhållningssätt samt språkutvecklande arbete. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Flerspråkighet i förskolan som finns att ladda ner i sin helhet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

FÖRSKOLANS OCH SKOLANS ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Vad är kränkande behandling och trakasserier enligt skollagen och hur gör jag som medarbetare för att anmäla en händelse i webbportalen?
Målgrupp: Alla medarbetare

FÖRÄLDRAMÖTE OCH UTVECKLINGSSAMTAL PÅ DISTANS

Stödmaterial för hur föräldramöte och utvecklingssamtal kan genomföras på distans
Målgrupp: Alla medarbetare

GOOGLE CLASSROOM

Så här jobbar du i Google Classroom
Målgrupp: Lärare

GDPR I SKOLAN

Införande av digitala resurser i verksamheten, checklista inför nytt avtal med digital resurs, behandling av personuppgifter och hur dessa hanteras.
Målgrupp: Alla medarbetare

INFOMENTOR ACADEMY

Kurser i InfoMentor för förskola och grundskola. Här länkas du vidare till InfoMentors egen utbildningsplattform.
Målgrupp: Alla medarbetare

INTRODUKTION BARNSKÖTARE

För dig som är ny barnskötare som ska hjälpa dig att snabbt komma in i arbetet. Kursen innehåller bland annat avsnitt om kommunens uppdrag, vår styrmodell, våra mål, fokusområden, förskolans uppdrag, nationella styrdokument, tystnadsplikt, sekretess, policydokument samt digitala system i ditt arbete.
Målgrupp: Barnskötare

KIA RAPPORTERINGSSYSTEM

Nacka kommuns system för rapportering och hantering av tillbud och olycksfall på arbetsplatsen. I systemet kan medarbetare även registrera förbättringsförslag och rapportera riskobservationer som chefen bör uppmärksammas på.
Målgrupp: Alla medarbetare

KOLL

Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal.
Målgrupp: Alla medarbetare

LEDIGHETSFORMER

Genomgång av olika ledighetsformer - tjänstledighet för studier, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, enskilda angelägenheter, semester, sjukledighet, andra tillfällen, tjänstledigt utan lön och myter om ledighet.
Målgrupp: Alla medarbetare

LÄRMILJÖER I FÖRSKOLAN

Denna kurs är ett stöd i hur man kan skapa en inspirerande lärmiljö på förskolan. Kursen handlar om inre fysisk miljö, så som rumsutformning samt inredning och berör även pedagogisk och social miljö. Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Kursen grundar sig på Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara lärmiljöer i förskolan som även finns här att ladda ner i sin helhet.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

MICROSOFT TEAMS

För digitala möten och mötesplats
Målgrupp: Alla medarbetare

MÅLTIDER - UTBILDNINGSPAKET

Kost och närings nationella rekommendationer om specialkost
Vi går igenom vad som gäller för specialkost, allergier och anpassade måltider för barn, elever och vuxna.

Vägledningsdokument Hållbara måltider - Utbildningspaket och möjlighet till certifiering
Innehåller en sammanfattning av vägledningsdokumentet. Paketet innehåller också fördjupande utbildningar om vägledningsdokumentets olika områden och ett tillhörande certifieringsprogram. Syftet med certifieringsprogrammet är att implementera vägledningsdokumentet i Nackas kommunala skolor och förskolor.
Målgrupp: Alla medarbetare

NACKA KOMMUN - INTRODUKTION

Nacka kommuns styrmodell, övergripande mål och styrprinciper.
Målgrupp: Alla medarbetare

NACKA.SE - GENVÄGAR TILL SYSTEM OCH SIDOR

Nacka.se för dig som medarbetare. Spara genvägar, lägg till alla system du använder, lägg till din profilbild.
Målgrupp: Alla medarbetare

OFFICE 365 

Ett utbildningspaket i fyra delar som behandlar OneDrive och OneNote. Hur du lägger upp, synkroniserar och dela filer samt lite trix som att spara bifogade filer i din Drive och att spara mail i en OneNote.
Målgrupp: Alla medarbetare

PMO och elevakt

Modulen elevakt ingår i PMO journalsystem och används för gemensam dokumentation i ärenden av personal i Nackas kommunala skolor och gymnasium.​
Målgrupp: Skolledare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare

PROOFX

En komplett utbildning i formulärverktyget ProofX. Under utbildningen kommer du att tillverka ett formulär för medarbetarsamtal, där respondenten bl.a. bokar tid för samtal, laddar upp dokument, får bekräftelsemail på bokningen.
Målgrupp: Alla medarbetare

SIGNATUR I E-POSTEN

Skapa din signatur enlig Nackas mall.
Målgrupp: Alla medarbetare

SÄKRA MEDDELANDEN

Med hjälp av verktyget Säkra meddelanden kan du som är anställd i Nacka kommun skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt.
Målgrupp: Alla medarbetare

UTEPEDAGOGIK - UTBILDNINGSPAKET

Utepedagogik på förskolan - Med läroplanen på gården
Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av hur förskolegården kan används som en resurs i utbildningen på förskolan. Syftet är att knyta ihop teori och praktik och att ge möjlighet att diskutera och reflektera kring hur vi använder oss av förskolegården i vår undervisning. Nackas kommunala skolor och förskolors vägledningsdokument Hållbara utemiljöer i förskolan finns också här att ladda ner som ett komplement till kursen.
Målgrupp: Medarbetare i förskolan

Utepedagogik på fritidshemmet
Så här kan du arbeta med utepedagogik på fritidshemmet i samverkan med skola. Du får också följa temat Kroppen/sinnen med planering, genomförande och utvärdering.
Målgrupp: Alla medarbetare

Sidan uppdaterades: