Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (medarbetare), så som för- och efternamn, e-postadress, befattning/roll och bild (frivilligt). De personuppgifter som registreras i Nacka Academy (lärplattform) behöver vi för att kunna hantera och nå ut med instruktioner, utbildningar och kurser till chefer och medarbetare inom vår organisation.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas enligt gällande informationshanteringsplaner för Nacka kommun (Enhet/verksamhet: Kommunal förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium). Se informationshanteringsplaner.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida – https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08- 718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen på 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.