Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev om digitala resurser september 22

Inspirationseftermiddag digitala kompensatoriska verktyg

Välkommen till en eftermiddag i Nacka stadshus med temat kompensatoriska resurser. Du får chansen att lära dig mer om ett antal olika verktyg som finns på marknaden och möta företagen bakom. Barn- och elevhälsans stödteam finns också på plats och berättar om hur de arbetar.

Medverkar:

  • Inläsningstjänst
  • Lexia Provia
  • Oribi (Spellright, StavaRex, OribiSpeak för Chrome)
  • Claro Read för PC och Mac
  • Barn- och elevhälsans stödteam som berättar om sitt arbete och vad de kan erbjuda
  • Binogi (fd Studi)
  • Lexplore

Företagen har en kort presentation varje halvtimme där du efter har möjlighet att ställa frågor. Du behöver inte anmäla dig till ett specifikt pass eftersom varje medverkande har en egen lokal och du kan cirkulera mellan dessa. Men för att vi ska kunna planera så behöver vi veta ungefär när du kommer, du kan naturligtvis delta på mer än ett pass. Ange också om du deltar på fikat.

Vi har möjlighet att ta emot många medarbetare, men blir det för många anmälda så kvoterar vi så att alla enheter får delta. Läs mer och anmäl dig här

Roboten Laiban i förskolan

Det sägs att ett förskolebarn ställer ca 300 frågor per dag och utifrån en studie gjord av förskolepedagoger beslöts det att bygga en AI-assistent som skulle svara på barnens mest återkommande frågor som tex: Vad blir det för mat idag? Vem hämtar mig och när?
Under läsåret kommer vi att lansera en Laiban-pilot, är ni intresserade av att vara med prova på kontakta Lars Ekelöw, lars.ekelow@nacka.se

Digitala nationella prov

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt med start år 2024. Både Nacka gymnasium och Vilans skola ingår som provskolor och var med i det första testförsöket förra läsåret. I höst kommer fokus delvis vara på skolornas internetkapacitet vilket innebär att ett flertal skolor kommer att få göra internetkapacitetstester under läsåret. Vilans skola kommer även att testa det system som Skolverket upphandlat för digitala nationella prov.

Kunskapsmatrisen

Samtliga grundskolor har idag tillgång till Kunskapsmatrisen och för att komma igång behöver varje skola ange en huvudadministratör, ni som inte tidigare har nyttjat Kunskapsmatrisen mejlar namnet på huvudadministratören till NKSsupport@nacka.se. Vi räknar med att bjuda in till en visning av tjänsten i slutet av september och för er som vill påbörja arbetet redan nu finns det bra stöd på Kunskapsmatrisens hemsida. https://www.kunskapsmatrisen.se/komigang.php

Binogi/Studi

För ett antal år sedan kunde våra skolor nyttja den digitala tjänsten Studi, dock inledde företaget ett språkprojekt vilket innebar att samtliga skolor i kommunen skulle gemensamt stå för kostnaden. Nu har Studi som numera heter Binogi gjort det möjligt för respektive skola att teckna ett lokalt avtal. Binogi kommer att delta på inspirationseftermiddagen med 13 oktober.
https://www.binogi.se/

Vad händer efter InfoMentor?

Avtalet med InfoMentor går ut i juni 2024 och under våren 2023 kommer arbetet med en ny upphandling påbörjas. För att upphandlingen ska bli så lyckad som möjligt behöver det tillsättas olika typer av referensgrupper som tex skolledare, lärare och skoladministratörer.
Om ni är intresserade av deltaga i de olika grupperna prata med närmsta chef och därefter meddela Lars Ekelöw, lars.ekelow@nacka.se
Kortfattad ej detaljerad tidsplan nedan:
2023 jan-mars: Referensgrupper tillsätts (obs livslängd ca15 månader)
2023 april-juni: Omvärldsanalys, presentation av samtliga möjliga leverantörer
2023 september-oktober: Upphandlingskonstruktion
2023 november-december: Upphandlingen publiceras, anbudsöppning
2024 januari-februari: Tilldelning och avtalstecknande
2024 mars-juni: Införande
2024 augusti: Systemet i bruk

IT-pedagogiskt tekniskt samråd

Följande datum och preliminär agenda för mötena presenteras nedan. Bjud även in andra som kan vara intresserade av mötena:

Datum: 26/9 kl 14.30 -16.00 På Sigfridsborgsskolan
Leverantörsvisningar:
Binogi/Studi www.binogi.se
Lexplore https://www.lexplore.com/sv
Schoolplayer: https://schoolplayer.se

Datum: 7/11 kl 14.30 - 16.00 På Boo Gårds skola
Leverantörsvisningar: Meddelas senare

Datum: 7/12 kl 14.30 -16.00 (På en enhet – plats meddelas senare)
Leverantörsvisningar:Meddelas senare

Direktiv InfoMentor förskola

Arbetet fortgår med att skapa ett direktiv för InfoMentor förskola. Biträdande rektorer i förskolan får information om direktivet den 29 september på nätverksmötet.

Uppdaterade frånvarotyper InfoMentor grundskola

I vår översyn av InfoMentor-direktivet för grundskolan har vi dels förtydligat vad som gäller vid schemaläggning och dels vid frånvarotypernas formuleringar så att de ska stämma överens med Skolverkets definitioner. Vi har gått in och ändrat i varje skolas frånvarotyper, förkortningar och kriterium enligt bilden. Observera att dessa skiljer sig åt från det som tidigare skickats ut då det endast kan finnas ett kriterium ”anmäld av vårdnadshavare”. Skolorna ska inte gå in och ändra dessa eftersom det då påverkar frånvarostatistiken på huvudmannanivå.

Dokument, analoga till digitala med e-signering

Välfärd skola kommer att tillsätta en arbetsgrupp som kommer att inventera vilka olika typer av analoga dokument som skickas mellan skola och hem idag. Syftet är att dels att digitalisera dokumenten och göra det möjligt för vårdnadshavare att signera dessa via en e-tjänst. Arbetsgruppen kommer även att se över vilka företag som kan leverera en säker och kostnadseffektiv tjänst.

Utskrift från Citedos skrivare med PaperCut Mobility Print fungerar

De skolor som tidigare använt PaperCut Mobility Print med skrivare från Dustin kan fortsätta använda utskriftsmetoden på skrivare från Citedo.
För att få hjälp med Citedo-konfiguration av Mobility Print-applikation i GWFEs adminkonsoll – kontakta nkssupport@nacka.se.

EdTest

Nackas kommunala skolor har i tre års tid deltagit i projektet Swedish EdTest. I våras tog forskningsinstitutet Ifous över förvaltningen av Swedish Edtest. Det går fortfarande att testa, är du intresserad så kan du läsa mer här: https://edtest.se/sv

KOLL

För er som har nya kollegor påminner vi om att vi endast läser in tillsvidareanställda medarbetare i KOLL i slutet på varje månad. Detta innebär att nyanställda kan behöva vänta till början av september innan de får ett mejl med information om inloggning.

Vi planerar att läsa in behörigheter för lärare och förskollärare i KOLL under vecka 40. Nyanställda kommer att kunna se sina behörigheter i KOLL efter vecka 40. KOLL har en informationssida där medarbetarna hittar info om hur de loggar in, var de ska vända sig om de inte kommer in, lathundar både på video och pdf samt info om vad KOLL är och vad man ska göra i systemet. Tipsa gärna medarbetarna om denna sida: www.nacka.se/koll

Prorenata

I slutet av vårterminen införde vi dokumentationssystemet Prorenata som ersätter PMO elevakt. Vi har skapat en sida för Prorenta som ni gärna får hänvisa era kollegor till om ni hör att de har frågor eller letar efter manualer www.nacka.se/prorenata. På sidan hittar ni även en lista på vilka personer som är superanvändare i systemet.
Alla frågor om Prorenata ska skickas till nkssupport@nacka.se

DigiExam

Vi påminner om att skolans “Kontohanterare” i DigiExam är den medarbetare som ansvarar för att lägga till elever och personal i DigiExam. Se ytterligare information här.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst rullar på med automatisk kontosynk från AD. Elever och personal loggar in med Skolfederation. Se ytterligare information här.

InfoMentor – e-postadresser inlästa

Elevernas e-postadresser ska nu vara inlästa i InfoMentor. Vi påminner om att InfoMentor-administratör manuellt måste lägga in e-postadressen på nya elever.

Utbildning Schema24

I februari månad kommer det erbjudas en grund samt fortsättningskurs i Schema24. Inbjudan kommer att gå ut via mejl i december. Max antal medarbetare per kurstillfälle är 10st.

Anmälan kränkande behandling

Systemet Anmälan kränkande behandling har uppgraderats i sommar. I den nya versionen är det möjligt att exportera ut ärenden via Word och även ytterligare en funktion som räknar ner tiden vid inaktivitet, i nuläget är tidsspannet 30 minuter innan man blir automatiskt utloggad.

Produktkatalog Atea

I och med att vi har fått en ny IT-arbetsplatsleverantör kommer det arbetas fram en ny produktkatalog för skolan i höst. Rådande komponentbrist samt ökade kostnader kommer det även tas fram ett standardförslag när det gäller Chromebooks vilket kan vara en förutsättning för en gemensam större beställning från ATEA där vi förhoppningsvis kan pressa priset än mer.

Support, stöd och utbildning på plats


För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa er med diverse IT-relaterade problem går det alldeles utmärkt att använda sig av NKSsupport@nacka.se. Har ni önskemål om andra typer av stöd eller utbildningar kan ni även mejla in det till NKSsuport@nacka.se.
Vi genomför utbildningar och andra uppdrag på plats på era enheter.

Nästa informationsbrev skickas ut inför skolstart vårterminen 2023.

Ladda ned nyhetsbrevet

Här kan du ladda ned nyhetsbrevet i PDF-format. (PDF-dokument, 214 kB)

Hälsningar från NKS-support

/ Lisen Bolander, Marta Espinoza, Lars-Olof Leck, Lars Ekelöw & Daniel Eklund

Sidan uppdaterades: