Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Digitala resurser

PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem

Välkommen till Välfärd skolas portal för Elevhälsans ärenden.

Elevhälsans ärenden

I Elevhälsans ärenden (elevakt) erbjuds förbättrat stöd Elevhälsans gemensamma arbete och man kan till exempel hantera inkommande anmälningar till Elevhälsan, registrering av beslut, insatsfördelning, övervakning och uppföljning av genomförda åtgärdsprogram samt elevhälsomöten.

Modulen elevakt ingår i PMO journalsystem och används för gemensam dokumentation i ärenden av personal i Nackas kommunala skolor och gymnasium.​

PMO Elevhälsa

I PMO Elevhälsa (elevakt) ingår personalkategorierna: Rektor, bitr. rektor, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare, vilka administreras av Nackas kommunala skolor, Verksamhetsstöd.​

Vid frågor om inloggning i PMO Elevhälsa, tillägg av nya användare, behörigheter eller elevhälsoteam i Nackas kommunala skolor och gymnasium, kontakta: nkssupport@nacka.se

PMO Journalsystem

I PMO Journalsystem ingår personalkategorierna: Skolläkare, Skolsköterska, Psykolog, Kurator och Logoped, vilka administreras av Välfärd skola, Barn och elevhälsan.​

Vid frågor om inloggning i PMO Journalsystem, tillägg av nya användare, behörigheter eller elvehälsoteam i Nackas kommunala skolor och gymnasium, kontakta Barn och elevhälsan.​

Manualer för installation av PMO Klient och inloggning i PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem

Sidan uppdaterades: