Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem

Kontakt och support

På denna sida finner du kontaktuppgifter och supportvägar.

Inloggning

När du är inloggad mot Nackas nät ”NACKA” från Nacka-PC (när du är på din arbetsplats).

- Öppna programmet PMO Klient.
- Välj skolenhet.
- Logga in med användarnamn och lösenord.

När du är inloggad mot andra nät (t.ex. hemnätverk eller övriga nät) från Nacka-PC.

- Anslut till Nackas VPN-lösning (FortiClient alt. NackaVPN).
- Öppna programmet PMO Klient.
- Välj skolenhet.
- Logga in med användarnamn och lösenord.

Användarkonto

PMO Elevhälsa

- I PMO Elevhälsa (elevakt) ingår personalkategorierna: Rektor, Bitr. rektor, Specialpedagog, Speciallärare och Studie- och Yrkesvägledare.

- Användarkonton för ovan personalkategorier administreras av Välfärd skola, Verksamhetsstöd.

PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem

- I PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem ingår personalkategorierna: Skolläkare, Skolsköterska, Psykolog, Kurator och Logoped.

- Användarkonton för ovan personalkategorier administreras av Välfärd skola, Barn och elevhälsan.​

Support

Chefer och behörig personal i Nackas kommunala skolor och gymnasium.

​- Vid frågor om inloggning i PMO Elevhälsa, tillägg av nya användare, behörigheter eller elevhälsoteam i Nackas kommunala skolor och gymnasium, kontakta Välfärd skola, Verksamhetsstöd. (Se frågeformulär)

Personal i Barn och elevhälsan

- Vid frågor om inloggning i PMO Elevhälsa och PMO Journalsystem, tillägg av nya användare, behörigheter eller elvehälsoteam i Nackas kommunala skolor och gymnasium, kontakta Välfärd skola, Barn och elevhälsan
.​

Ställ en fråga till kontaktperson på Verksamhetsstödet, Nackas kommunala skolor. OBS! Ange namnet på det system eller program som du önskar hjälp med.